Hvad er Chiari II malformation

En medfødt misdannelse, hvor en del af lillehjernen og den fjerde ventrikel er presset ned gennem bunden af kraniet og ned i rygmarven. Sygdommen kan være svær at opdage pga. manglende symptomer, der i øvrigt for det meste først opstår, når personen er over 10 år. Sygdommen følges ofte med (og refereres ofte som værende) spina bifida = rygmarvsbrok.