Digt om at leve med afasi.

Afasi

Afasi er når man efter en skade på hjernen har fået vanskeligt ved at udtrykke sine tanker i ord og/eller forstå ord – på tale såvel som på skrift.

  • At man ikke kan udtrykke sig i ord kaldes ekspressiv, motorisk eller ikke-flydende afasi.
  • At man ikke kan forstå ord kaldes impressiv, sensorisk eller flydende.
  • Global afasi er en betegnelse der bruges i de mange tilfælde hvor både sprogdannelse og -forståelse er ramt.
“»Jo mere vi ved om sprogfunktionerne, des mindre forstår vi.«
 

Hvad vil det sige at have afasi?

De fleste af os forbinder afasi med det at have mistet evnen til at tale flydende og naturligt. Det er den mest synlige form for afasi; den vi ikke kan undgå at opdage hvis vi er sammen med en der er afasiramt.

Afasi findes imidlertid i mange former og grader. En stor del afasiramte har svært ved at finde eller få sagt ordene. Andre bruger forkerte ord eller vendinger. De siger for eksempel ja hvis de mener nej. En gruppe afasiramte forstår kun delvist hvad andre siger, og har svært ved at deltage i en samtale.

Nogle har en så mild grad af afasi at andre kun bemærker det hvis den ramte bliver meget træt, mens andre er ramt så hårdt at verbal kommunikation næsten er umuligt.

Afasi er dog endnu mere drilsk og lader sig ikke så let placere i kasser. For eksempel kan du møde ramte der ikke kan udtrykke sig, men som godt kan synge velkendte sange helt flydende.

Mange fagpersoner og pårørende kan fortælle historier om ramte uden sprog der pludselig, efter måske års tavshed, siger en helt klar og tydelig sætning som “så luk da døren.”

Digt om Michael Raymonds genoptræningsophold på Ringe Sygehus hvor talepædagogen spillede en vigtig rolle.

Sociale følger

Ensomhed, sorg og frustration opleves af mange afasiramte fordi sproget har konsekvenser for vores samvær med andre mennesker. Måske kan den afasiramte ikke længere selv klare aftaler i banken, hos lægen eller i kommunen, og det kan ske at personen opgiver at deltage i sociale arrangementer med mange mennesker. Har personen børn, kan det blive en umulig opgave hjælpe med lektierne eller læse godnathistorier for barnet, og det bliver vanskeligt at etablere nye kontakter.

Ledsagende symptomer

En afasiramt vil typisk også have vanskeligt ved koncentration, opmærksomhed, hukommelse, indlæring, overblik og problemløsning.

Forskellen på afasi og dysartri

Afasi er en neurologisk sprogforstyrrelse, i modsætning til en anden lidelse der udadtil ligner, nemlig dysartri. Dysartri er når den ramte ikke kan udtale ordene på grund af skader i talemuskulaturens nerveforbindelser, det vil sige at dysartri er en decideret taleforstyrrelse.

Norsk Giv tid-video om afasi.

Få mere viden om afasi

Lægehåndbogens beskrivelse af sprog- og taleforstyrrelser
Artikel i Gyldendals åbne encyklopædi