Legater og fonde

Rådgivningen får mange spørgsmål om hvor man kan søge om økonomisk hjælp til at få privat genoptræning, købe et hjælpemiddel, få hjælp til ferie. Det skyldes selvfølgelig at mange familier som bliver ramt af en hjerneskade, også bliver ramt på økonomien.

I Danmark er legatmulighederne mange. Virkelig mange. Men det er vanskeligt at rådgive om fordi langt størstedelen af de legater der findes, har et eller flere særlige kriterier. Man skal for eksempel bo et bestemt sted, være af en bestemt afstamning, have en bestemt uddannelse. Vi kan umuligt have kendskab til alle mulighederne.

Vores bedste anbefaling er derfor at du enten låner Legathåndbogen på biblioteket eller bruger nogle af de søgemaskiner som er særligt tilpasset legatsøgning.

Legatbogen.dk
Legatbogen er en gratis søgemaskine for fonde og legater

Gode råd til legatsøgning

Fundraising.how har skrevet en artikel med 10 gode råd til søge legater. Artiklen er særligt målrettet mennesker med sygdom og andre økonomisk trængte. I artiklen får du råd til at opbygge en god ansøgning.

Læs artiklen “Legater for værdigt trængende – hvordan søger man?”

Legater du måske kan søge

Holberg Fenger Invest-legatet

Som medlem af Hjerneskadeforeningen har du mulighed for at søge et legat hos os, takket være Holberg Fenger Invest A/S som har givet os en bevilling til at uddele legater til vores medlemmer.

Du kan fortrinsvis søge om støtte til:

 • ferierejser (aflastningsferie)
 • oplevelser
 • opstart af hobbies
 • anskaffelse af kæledyr
 • etablering af fælles fritidsaktiviteter (eksempelvis fisketure og billedkunst) og lignende.

Familier med børn/unge vil blive prioriteret ved tildeling af legater.

Beløbet du kan søge om kan enten være hele beløbet eller et tilskud. Der uddeles typisk støtte i størrelsesordenen op til 10.000 kr.

Betingelser for at søge Holberg Fenger Invest Legat hos Hjerneskadeforeningen:

 • Du kan tidligst søge legat efter 1 års betalt medlemskab af Hjerneskadeforeningen.
 • Du skal begrunde din ansøgning.
 • Du kan ikke få støtte til aktiviteter eller andet der allerede er afholdt eller bestilt.
 • At du ikke kan få støtte til det ansøgte fra offentlige system.
 • At du ikke selv er i stand til at betale for det ansøgte.

Du har pligt til at oplyse hvis du får tilskud eller økonomisk støtte fra anden siden, idet vi ikke må støtte med et større beløb end de faktiske udgifter.

Sådan søger du legatet

Send en begrundet ansøgning foreningens direktør, Morten Lorenzen på morten@hjerneskadeforeningen.dk.

Ansøgningen skal indeholde:

 • en kort beskrivelse af sygdom og forløb efter hjerneskaden er konstateret
 • en kort beskrivelse af hvad legatet skal anvendes til – gerne med dokumentation for pris
 • en kort beskrivelse af din/jeres økonomiske forhold
 • information om du tidligere har modtaget økonomisk støtte fra Hjerneskadeforeningen
 • dine kontaktinfo og medlemsnummer
 • budget hvoraf det fremgår om beløbet dækker det ansøgte helt eller delvist
 • eventuelt andet relevant materiale

Direktør Morten Lorenzen kan svare på spørgsmål om legatet.
morten@hjerneskadeforeningen.dk, ✆ 2026 0138.

REHAB-legatet (Zangger Fonden)

Som medlem af Hjerneskadeforeningen har du mulighed for at søge et legat hos os takket være Zangger Fonden som har givet os en bevilling til at uddele legater til vores medlemmer. Du kan fortrinsvis søge om støtte til psykologbehandling eller anden aflastning. Beløbet, du søger om, kan enten være hele beløbet eller et tilskud. Der uddeles typisk støtte i størrelsesordenen 5.000-10.000 kroner.

BETINGELSER FOR AT SØGE LEGAT HOS HJERNESKADEFORENINGEN

 • Du kan tidligst søges tilskud/økonomisk støtte efter 1 års betalt medlemskab af Hjerneskadeforeningen.
 • Du kan i udgangspunktet kun få tildelt støtte to gange fra Zangger Fondens bevilling.
 • Du kan ikke få tilskud/økonomisk støtte til aktiviteter, der er omfattet af offentlig forpligtelse. Søg først din kommune. Får du afslag, bedes du vedlægge/vedhæfte dette i din ansøgning.
 • Du skal begrunde din ansøgning (for eksempel er dårlig økonomi ikke en tilstrækkelig begrundelse).
 • Du kan kun søge til reelle merudgifter, det vil sige ikke til kost, lommepenge og lignende.
 • Du kan ikke få støtte til et forløb, du allerede har haft eller er gået i gang med.
 • Du har pligt til at oplyse, hvis du får tilskud/økonomisk støtte fra anden side, idet der fra Zangger Fonden ikke må støttes med et større beløb end de faktiske merudgifter.

SEND EN BEGRUNDET ANSØGNING TIL DIN LOKALFORMAND.
ANSØGNINGEN SKAL INDEHOLDE:

 • kort beskrivelse af sygdom og forløb efter hjerneskaden
 • hvad du søger støtte til, og hvordan det vil aflaste dig
 • hvilket beløb du søger om
 • kort om dine økonomiske forhold
 • om du tidligere har fået støtte fra Hjerneskadeforeningen
 • din kontaktinfo og dit medlemsnummer
 • kopi af afslag fra din kommune om støtte
 • kopi af din seneste årsopgørelse fra SKAT
 • budget, hvor det fremgår, om beløbet dækker det ansøgte helt 
eller delvist
 • eventuelt andre relevante bilag, fx beskrivelse 
af opholdet eller hjælpemidlet.

Zangger Fonden er godkendt af Socialministeriet. Det betyder, at du ikke skal betale skat af et tildelt legat.

Download ansøgningsskema: REHAB-legat SKEMA 2019

Julie Seiferts Mindelegat

Støtte til alvorligt syge kvinder

Julie Seiferts Mindelegat der uddeles to gange årligt, har til formål at yde værdigt trængende kvinder der er hjemmehørende i Kongeriget Danmark, hjælp til at søge helbredelse eller lindring for alvorlige sygdomme, herunder nervesygdomme, sukkersyge eller lignende. De væsentligste kriterier for tildeling af legatet er hvor alvorlig sygdommen er, og hvor medtaget patienten er af sygdom og behandling.

Legatportionerne er normalt på mellem kr. 4.000 og kr. 10.000, og der er to årlige uddelinger.

Ansøgning kan indsendes inden den 15. april og 15. september. Legatet uddeles 4 – 6 uger senere. Der skal udfyldes et ansøgningsskema som kan rekvireres ved at sende en mail til Henrik Kastrup Larsen. Ansøgningen skal ledsages af en lægeattest der ikke må være mere end 6 måneder gammel, idet den skal indeholde en beskrivelse af sygdommen og patientens almen tilstand.

Legatbestyrelsen består af tre medlemmer, heraf ét lægefagligt medlem, som vurderer de indkomne ansøgninger og foretager indstilling til uddeling.

Kontakt. Motiv: lyserød kuvert

Kontakt og åbningstider

Her finder du kontaktinfo til socialrådgiverne samt åbningstider for telefonrådgivningen. Ud over den landsdækkende telefonrådgivning har vi lokale rådgivere i Aarhus og Odense.

Læs mere >

Bisidning

Har du brug for en bisidder, så læs her om dine muligheder.

Læs mere >

Juridisk rådgivning

Vi samarbejder med advokatfirmaet Kroer/Fink. Læs her hvilken hjælp du kan få.

Læs mere >

Måske du søger …

Samarbejde med fagpersoner

Når en hjerneskade rammer, kommer der mange fremmede professionelle ind i dit liv. Få råd til det gode samarbejde. Det giver et bedre forløb.

Læs mere >

Behandling, genoptræning og rehabilitering

Genoptræningsplaner, midlertidigt botilbud, hjerneskadecenter, vederlagsfri fysioterapi. Hvad er mulighederne?

Læs mere >

Hjælp og støtte i hverdagen og i hjemmet

Her finder du Hjerneskadeforeningens officielle holdnings- og vidensdokumenter om områder som er genstand for debat.

Læs mere >

Beskæftigelse, uddannelse og forsørgelse

Sygedagpenge, ressourceforløb, kontanthjælp, fleksjob – hvordan finder du hoved og hale i det hele?

Læs mere >

Familie, fritid og ferie – dit liv skal leves

Hvad har du af muligheder for at holde ferie hvis du har brug for daglig hjælp til pleje? Og hvad med økonomisk støtte?

Læs mere >

Forsikring, erstatning og tabt arbejdsevne

Hvordan søger du om erstatning? Kan du bruge din forsikring? Hvor skal du klage over en patientskade?

Læs mere >