Forsørgelse, arbejde og uddannelse

En hjerneskade vil ofte få betydning for dine beskæftigelsesmuligheder og derfor også din økonomi. Det kan være midlertidigt i en periode, eller det kan være varigt. Selvom det kun er midlertidigt, kan det godt være så langvarigt at du må foretage ændringer i dit liv som har varig betydning.

I første omgang bliver du sat ud af spillet på grund af det udrednings-, behandlings- og træningsforløb du skal igennem. Nogle genvinder arbejdsevnen helt eller delvist, andre vil ikke kunne vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Sygedagpenge

Du kan modtage sygedagpenge når du bliver ramt af en hjerneskade. Sygedagpenge er ikke en varig løsning, men en midlertidig ydelse. Du kan som hovedregel modtage sygedagpenge i 22 uger over en periode på 9 måneder. Inden de 22 uger er gået, skal kommunen foretage en revurdering af din situation.

Du skal indgå i et opfølgningsforløb i kommunen hvis du er sygemeldt i længere tid end otte uger.

Du skal melde dig syg hos din arbejdsgiver for at få sygedagpenge. Har du ikke en arbejdsgiver, skal du opfylde et krav om beskæftigelse for at kunne få sygedagpenge.

Revalidering

Revalidering er en mulighed for at kunne komme tilbage til arbejdsmarkedet, selvom man stadig har begrænset arbejdsevne når genoptræningen er afsluttet. Revalidering kan for eksempel komme på tale hvis du har været vant til et job hvor du har skullet have mange bolde i luften. Har du mistet den evne som en følge af hjerneskaden, kan du måske ikke vende tilbage til det job – men du vil godt kunne vende tilbage på arbejdsmarkedet i en anden type job.

Om sygedagpenge

Dine muligheder, rettigheder og pligter kan du læse mere om på Borger.dk.

Læs mere >

Om revalidering

Dine muligheder, rettigheder og pligter kan du læse mere om på Borger.dk.

Læs mere >

Fleksjob

Fleksjob kan være en mulighed for dig hvis din arbejdsevne er begrænset på grund af dit helbred. Får du bevilliget fleksjob, skal du selvfølgelig også finde et fleksjob. Ansættes du i et fleksjob, vil der blive taget hensyn til at din arbejdsvene er begrænset. Fleksjobbet skal tilpasses de opgaver og den arbejdstid du kan klare.

Førtidspension

Førtidspension er en livslang ydelse som du kan søge om hvis du ikke har mulighed for at vende tilbage i arbejde. Du skal som udgangspunkt have deltaget i et ressourceforløb før kommunen kan vurdere om du har ret til førtidspension.
På en førtidspension kan der alligevel være beskæftigelsesmuligheder som job med løntilskud og klapjob.

Om fleksjob

Dine muligheder, rettigheder og pligter kan du læse mere om på Borger.dk.

Læs mere >

Om førtidspension

Dine muligheder, rettigheder og pligter kan du læse mere om på Borger.dk.

Læs mere >

Ressourceforløb

Formålet med et ressourceforløb er at du udvikler din arbejdsevne så du kan komme i job eller gå i gang med en uddannelse. Ressourceforløbet er til mennesker som ikke uden videre kan arbejde eller uddanne sig på grund af fysisk helbred, psykisk helbred, personlige problemer eller andre komplekse problemstillinger som begrænser arbejdsevnen.

Et ressourceforløb tager tid. Det kan vare 1 til 5 år. Undervejs bliver der vurderet på hvordan du udvikler dig, og hvad er skal til for at du kommer tættere på job eller uddannelse.

Om ressourceforløb

Dine muligheder, rettigheder og pligter kan du læse mere om på Borger.dk.

Læs mere >

Webinar om ressourceforløb

Hjerneskadeforeningens socialrådgiver Nina Munch fortæller om hvad man kan forvente i et ressourceforløb og hvordan man forbereder sig til mødet med kommunens rehabiliteringsteam

Webinaret blev sendt den 18. august 2016

Hjælpemidler på arbejdet og personlig assistance

Du kan få bevilliget særlige hjælpemidler hvis du på grund af din hjerneskade har fået et handicap som gør det vanskeligt for dig at arbejde. Du har også mulighed for at søge om at få personlig hjælp til at udføre dele af dit arbejde. Det skal begrundes i et handicap som forhindrer dig i at udføre den del af arbejdet selv. Du skal selvfølgelig selv kunne klare det indholdsmæssige i det job du har. 

Om hjælpemidler på jobbet

Dine muligheder, rettigheder og pligter kan du læse mere om på Borger.dk.

Læs mere >

Om personlig assistance på jobbet

Dine muligheder, rettigheder og pligter kan du læse mere om på Borger.dk.

Læs mere >

Kontakt. Motiv: lyserød kuvert

Kontakt og åbningstider

Her finder du kontaktinfo til socialrådgiverne samt åbningstider for telefonrådgivningen. Ud over den landsdækkende telefonrådgivning har vi lokale rådgivere i Aarhus og Odense.

Læs mere >

Bisidning

Har du brug for en bisidder, så læs her om dine muligheder.

Læs mere >

Juridisk rådgivning

Vi samarbejder med advokatfirmaet Kroer/Fink. Læs her hvilken hjælp du kan få.

Læs mere >

Måske du søger …

Samarbejde med fagpersoner

Når en hjerneskade rammer, kommer der mange fremmede professionelle ind i dit liv. Få råd til det gode samarbejde. Det giver et bedre forløb.

Læs mere >

Hjælp og støtte i hverdagen og i hjemmet

Efter en hjerneskade kan du få brug for hjælp og støtte i hjemmet, hjælpemidler og meget andet for at få din hverdag til at fungere.

Læs mere >

Legater og fonde – hvad er mulighederne?

Findes der mon legater eller fonde du kan søge i din situation? Få inspiration, gode råd og nyttige links på denne side.

Læs mere >

Familie, fritid og ferie – dit liv skal leves

Hvad har du af muligheder for at holde ferie hvis du har brug for daglig hjælp til pleje? Og hvad med økonomisk støtte?

Læs mere >

Forsikring, erstatning og tabt arbejdsevne

Hvordan søger du om erstatning? Kan du bruge din forsikring? Hvor skal du klage over en patientskade?

Læs mere >

Behandling, genoptræning og rehabilitering

Genoptræningsplaner, midlertidigt botilbud, hjerneskadecenter, vederlagsfri fysioterapi.

Læs mere >