Fritid

Fritid er både tid alene, tid sammen med andre, tid til at dyrke en interesse og tid til at få motion. For nogle er fritid også der hvor man arbejder på et drømmeprojekt – som at skrive en bog eller sætte en gammel båd i stand.

Efter hjerneskaden kan der være opstået forskellige handicap som har indflydelse på fritiden. Et fysisk handicap står måske i vejen for et at fortsætte en tidligere interesse. Hjerneskadetræthed og sanseforstyrrelser gør det måske næsten umuligt at være sammen med mange andre mennesker. Afasi eller andre kommunikationsvanskeligheder har måske isoleret dig fra omverdenen.

Du har ret til fritid. Du har brug for fritid. Du skal først og fremmest finde ud af med dig selv hvordan du gerne vil bruge den tid. Når du ved det, kan du bedre søge muligheder, vejledning og hjælp så du får det til at ske.

Hvad tilbyder din kommune?

Din kommune har tilbud om aktiviteter og socialt samvær. Kommunerne løser denne opgave på mange forskellige måder. Mange er organiseret sådan at hjerneskaderamte er sammen med andre hjerneskaderamte. Læs eksemplet herunder fra værestedet Hovedkvarteret i Thisted.

Klik for at åbne som PDF

Som regel vil en kontaktperson i kommunen tale med dig om hvad de kan tilbyde. Du kan naturligvis altid selv spørge. Det kan jo være at den socialrådgiver eller terapeut du har været i kontakt med, ikke har været klar over at du er interesseret.

Kommunale tilbud som er baseret på en eller flere paragraffer i Serviceloven, kræver at du bliver visiteret til tilbuddet.

§ 85:

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

§ 86

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor.

§ 104

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene.

Bemærk

Der kan være mulighed for at du kan få betalt transporten til et kommunalt tilbud. Det vil som regel afhænge af hvilken paragraf du er visiteret efter. Tal med din kommune om mulighed for transport hvis du bliver visiteret til et kommunalt tilbud – og har behov for det.

Vær sammen med andre mennesker

Du er ramt af en hjerneskade, men det betyder ikke at du holder op med at interessere dig for noget som helst eller mister lysten til at være sammen med andre. Begge dele er vigtige. Det betyder måske mindre om du genoptager en gammel interesse eller finder en ny. Det som betyder noget er at du har relationer med andre mennesker. Det er desværre en hyppigt set konsekvens af en hjerneskade at netværket skrumper eller helt forsvinder. Gør hvad du selv kan for at undgå det.

Hvad har du lyst til?

Tænk dig om engang. Er der noget du tidligere har gjort, som du ønsker at gøre igen? Er der noget du aldrig har prøvet, som du drømmer om? I foreningsverdenen er rigtig mange gode tilbud, og mange muligheder for mennesker med handicap. Kig ikke kun efter særlige handicaptilbud, men forhør dig i lokale idrætsklubber, aftenskoler og foreninger. Mange steder er man interesseret i at få flere med, så mange steder yder man gerne en ekstra indsats for at lave plads til dem som har lyst. Spørg – der kan være muligheder og ideer du slet ikke forestiller dig.

Brug internettet, bibliotekets opslagstavle og netværk. Tjek aftenskolekataloger og flyers fra idræts- og gymnastikforeninger. Meld dig ind i relevante foreninger.

Foreninger som kan være relevante for dig

Hjerneskadeforeningen

Amagerfælledvej 56A
2300 København S
✆ 4343 2433
https://hjerneskadet.dk/
 

Hjernesagen

Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup
✆ 3675 3088
http://www.hjernesagen.dk

Hjernerystelsesforeningen

✆ 3675 3088
http://www.hjernerystelsesforeningen.dk

Whiplashforeningen

Præstevænget 30, Falsled
5642 Millinge
✆ 4583 9904
http://www.whiplashforeningen.dk

PTU – Livet efter ulykken

Fjeldhammervej 8
2610 Rødovre
✆ 3673 9000
http://www.ptu.dk

Epilepsiforeningen

Store Gråbrødrestræde 10, 1.
5000 Odense C
✆ 6611 9091
http://www.epilepsiforeningen.dk

Sammenslutningen af unge med handicap

Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup
✆ 3638 8555
http://www.sumh.dk

Hjernebarnet

Bispebjerg Bakke 9, 1. -110
2400 København NV
✆ 7020 5750
http://www.hjernebarnet.dk

Hjernetumorforeningen

Strandparksvej 10, 1Tv
2900 Hellerup
✆ 8030 1030
http://www.cancer.dk/hjernetumorforeningen

Migræne- og hovedpineforeningen

Toftehøj 90
6470 Sydals
✆ 7022 0052
http://www.hovedpineforeningen.dk

Spastikerforeningen

Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup
✆ 3888 4575
http://www.spastikerforeningen.dk

Scleroseforeningen

Mosedalvej 15
2500 Valby
✆ 3646 3646
https://scleroseforeningen.dk

Det sociale netværk

Østergade 5, 3. sal
1100 København K
✆ 508 46846
https://psykisksaarbar.dk

Dansk Handicapforbund

Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup
✆ 3929 3555
http://danskhandicapforbund.dk

Parasport Danmark

Idrættens Hus
2605 Brøndby
Parasport.dk

Danske Handicaporganisationer

Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup
✆ 3675 1777
http://www.handicap.dk

Højtid = hensyn

Mange hjerneskadede har det særligt svært i julen, i påsken og ved andre højtider. De nødvendige rutiner afbrydes, og samvær med flere mennesker og mere planlægning end sædvanligt sender hjernen på overarbejde. Nogle deltager i samværet, men betaler prisen med udmattelse. Andre takker nej – men risiko for social isolation. For alle er det en påmindelse om skadens begrænsninger.

Webinar: Nu har vi altså jul igen (gode råd til højtiden)

Videoens indhold: Webinar om at overleve julen (og andre højtider) når man er ramt af en hjerneskade. Webinaret er fra 22. november 2016.

Webinar: Hvad siger reglerne om ferie?

Videoens indhold: Indslag fra socialrådgiver Nina Munch i Hjerneskadeforeningens webinar om at komme godt igennem julen. Nina fortæller om alt det der har med lovgivningen at gøre, såsom ret og pligt i forbindelse med ferie hvis man er på overførselsindkomst samt regler i forbindelse med særlige hjælperordninger.

Åbn og download præsentationer

Præsentation
Webinar om ferieregler

Præsentation
Webinar om højtiden

Ferietid

Webinar: Klar til ferien

Videoens indhold: Hvad siger lovgivningen om muligheder for hjælp og støtte i sin ferie – og i det hele taget om at holde ferie i udlandet hvis man har en hjerneskade eller anden sygdom eller handicap?

Relevant lovgivning

Kompensationsprincippet

Kompensationsprincippet betyder at personer med handicap skal kompenseres så de får lige muligheder for at deltage fuldt og aktivt i samfundslivet. Princippet er meget uklart i forhold til om man for eksempel kan tage sin pædagogiske støtte med til udlandet. Det er dog godt at henvise til princippet hvis man skal søge om at få ledsager med på ferie. Der er fire grundprincipper i handicappolitiken (kompensationsprincippet, ligebehandlingsprincippet, sektoransvarsprincippet, solidaritetsprincippet).

Når du er på sygedagpenge

Du kan ikke modtage sygedagpenge under ferie! Aftal det altid med din sagsbehandler hvis du vil holde ferie. Du skal IKKE raskmelde dig hvis du vil holde ferie.

Når du er på kontanthjælp

Du har ret til fire ugers ferie på kontanthjælp hvis du har været på kontanthjælp i 12 måneder. Du må kun holde to ugers ferie i forlængelse af hinanden. Aftal ferie med din sagsbehandler. Du skal ikke stå til rådighed for arbejdsmarkedet under din ferie.

Når du er i ressourceforløb

I et ressourceforløb har du ret til fem ugers ferie hvis du har modtaget ressourceforløbsydelse og/eller kontant- eller uddannelseshjælp i sammenhængende 12 måneder.

Feriepenge

Optjente feriepenge skal bruges først hvis du holder ferie. Du kan ikke modtage en ydelse i ferieperioden så længe du har feriepenge til gode.

Placering af ferie og udrejse

Aftal ferien med din sagsbehandler (hvis du modtager en ydelse derfra). Du skal afholde din ferie inden for 12 måneder fra den er optjent. Du må gerne rejse til udlandet når du har aftalt ferie med din kommune.

BPA-ordning (borgerstyret personlig assistance), Serviceloven §96

Har du hjælperordning efter §96, må du gerne tage din hjælper med på ferie i udlandet uden at søge kommunen om det, hvis opholdet i udlandet varer under en måned. Du skal selv betale omkostningerne ved at have din hjælper med. Der er mulighed for at få en ekstra hjælper med under særlige omstændigheder (og få dækket omkostningerne til denne).

Ledsagerordning, Serviceloven §95

Har du hjælperordning efter §95, må du ikke tage din hjælper med på ferie i udlandet. Hjælpen er givet til hjælp i hjemmet.

Ledsagerordning, Serviceloven §97

Har du en hjælperordning efter §97, så kan du tage din hjælper med på ferie i udlandet. Du kan være tildelt ledsager op til 15 timer om måneden, og timerne kan spares op til en længere sammenhængende periode. Opsparede timer skal dog bruges inden for seks måneder.

Socialpædagogisk bistand, Serviceloven §85

Socialpædagogisk bistand er mere støtte end ledsagelse. For eksempel hvis du har brug for støtte i samværet med dine børn. Paragraffen er ikke indskrevet i udlandsbekendtgørelsen, hvorfor mange kommuner afviser. §85 giver ikke ret til ledsagelse under ferie i udlandet, men der er mulighed for at få det tildelt ud fra kompensationsprincippet.

Udlandsbekendtgørelsen

Udlandsbekendtgørelsen hedder “Bekendtgørelse om ydelser efter lov om social service under midlertidige ophold i udlandet”. Her beskrives blandt andet de paragraffer der giver ret til ledsagelse under udlandsophold.

Jobafklaringsforløb

Hvis man er i en eller anden form for jobafklaring, for eksempel praktik, har man muligvis ret til ferie, men det kan være uhensigtsmæssigt at holde ferie i et forløb. Tal med din sagsbehandler om dine ønsker til ferie i et eventuelt forløb.

Personlig pleje

§95 kan bruges til personlig pleje også under ferie. §97 er en ren ledsagerordning og kan ikke bruges til personlig pleje.

Hjemmehjælp

Du kan få hjemmehjælp på ferier i Danmark, uanset hvilken kommune du holder ferie i. Der er også mulighed for hjemmehjælp hvis du holder ferie i et af de andre nordiske lande (Norge, Sverige, Finland og Island).

Merudgifter

Modtager du allerede merudgifter, kan de ydelser tages med på ferie. Der er også mulighed for få dækket udgifter til eksempelvis ledsagers forsikring og vaccination. Der er mulighed for at få dækket visse ekstraudgifter i forbindelse med ledsager, for eksempel hvis der er behov for et større sommerhus fordi ledsageren er med (kompensationsprincippet).

Legater

Lån legathåndbogen på biblioteket (gerne med elektronisk adgang). Der er mange forskellige at søge. Se også vores side om legater og fonde.

Webinaret er sendt den 22. juni 2016. Vi tager forbehold for at der senere kan være sket ændringer i lovgivningen.

Find handicapvenlige feriesteder

Med et handicap kræver det som regel en lidt større indsats at planlægge en ferie. Mange steder beskriver sig selv som handicapvenlige – men man kan godt komme til at opleve at stedet alligevel ikke passer til ens behov.

God Adgang er mærkeordning som gør det lettere at finde attraktioner, hoteller og lignende. På hjemmesiden godadgang.dk kan du søge og finde detaljerede oplysninger om adgangsforhold samt læse relevante bedømmelser af de steder som er medlem af ordningen. Det er gratis at søge i databasen, men det kræver at du opretter en brugerprofil.

FRA GODADGANG.DK

Hver femte dansker er berørt af en form for funktionsnedsættelse og har brug for information om gode adgangsforhold, når de vælger udflugtsmål.

For at kunne planlægge et museumsbesøg, en ferie eller en deltagelse i en konference er informationen om adgangsforholdene derfor helt centralt. Det er rigtig kedeligt, hvis en kørestolsbruger ikke kan komme ind ad hoveddøren, fordi den er for smal, eller hvis en allergikker bliver nødt til at gå igen, fordi der har været hunde på stedet.

Når information om adgangsforholdene er tilstede, kan alle vælge og selv planlægge det nødvendige for at kunne færdes. Det gør turen bedre både for gæsten og stedets personale.

Mærkeordningen God Adgang informerer om de fysiske adgangsforhold til bygninger og udearealer. På godadgang.dk finder du detaljerede oplysninger om adgangsforholdene til de steder, som er medlem af mærkeordningen. Det gør hverdagen lettere for mennesker med funktionsnedsættelse.

Gå til godadgang.dk >

Rådgivningen får jævnligt spørgsmål om feriecentre med god handicaptilgængelighed. Vi har ikke mulighed for at give egentlige anbefalinger, men vi har her samlet nogle af de steder som vi hører fra medlemmer at de har været glade for.

Du kan få vejledning hos Dansk Handicap Forbund. Du kan desuden søge inspiration til feriecentre og attraktioner med god handicapadgang på hjemmesiden godadgang.dk samt på vores blog, ligesom du altid er velkommen til at bruge vores netværksgrupper til at spørge efter anbefalinger fra andre.

Musholm – Ferie, Sport & Konference

Centeret ligger i Korsør. Det har ry for at være meget handicapvenligt.

Feriecenter Slettestrand >

Centeret ligger i Nordjylland. Det har ry for at være meget handicapvenligt.

Dronningens Ferieby >

Dronningens Ferieby ligger i Grenaa. Centret har specialiseret sig i at være et handicapvenligt feriested.

Cimbria ferie – Udlejning af feriehuse >

Rundt om i landet er handicapvenlige sommerhuse. Cimbria har specialiseret sig i at udleje nogle af disse.

Kontakt. Motiv: lyserød kuvert

Kontakt og åbningstider

Her finder du kontaktinfo til socialrådgiverne samt åbningstider for telefonrådgivningen. Ud over den landsdækkende telefonrådgivning har vi lokale rådgivere i Aarhus og Odense.

Læs mere >

Motiv: Bulletjournal og tuscher på et bord

Blog

Vores bloggere deler ofte personlige feriehistorier fra ind- og udland. Læs med og bliv inspireret.

Læs mere >

Juridisk rådgivning

Vi samarbejder med advokatfirmaet Kroer/Fink. Læs her hvilken hjælp du kan få.

Læs mere >

Måske du søger …

Lokalafdelinger. Motiv: Danmarkskort med opdelinger

Deltag i aktiviteter i dit lokalområde

I foreningens lokalafdelinger kan du og din familie være sammen med ligesindede og deltage i meningsfulde aktiviter som foredrag, udflugter og motion.

Læs mere >

Hjælp og støtte i hverdagen og i hjemmet

Her finder du Hjerneskadeforeningens officielle holdnings- og vidensdokumenter om områder som er genstand for debat.

Læs mere >

Samarbejde med fagpersoner

Når en hjerneskade rammer, kommer der mange fremmede professionelle ind i dit liv. Få råd til det gode samarbejde. Det giver et bedre forløb.

Læs mere >

Beskæftigelse, uddannelse og forsørgelse

Sygedagpenge, ressourceforløb, kontanthjælp, fleksjob – hvordan finder du hoved og hale i det hele?

Læs mere >

Forsikring, erstatning og tabt arbejdsevne

Hvordan søger du om erstatning? Kan du bruge din forsikring? Hvor skal du klage over en patientskade?

Læs mere >

Behandling, genoptræning og rehabilitering

Genoptræningsplaner, midlertidigt botilbud, hjerneskadecenter, vederlagsfri fysioterapi.

Læs mere >