Forside på bogen Sex, kærlighed og en hjerne som er gået i stykker

SEX, KÆRLIGHED OG EN HJERNE SOM ER GÅET I STYKKER er den første danske bog
som sætter fokus på de konsekvenser
en hjerneskade har for sex, intimitet, kærlighed og samliv.

PRESSEMEDDELELSE

Ny bog om parforhold, seksualitet og kærlighed efter en hjerneskade

Hjerneskadeforeningen udgiver i dag bogen “Sex, kærlighed og en hjerne som er gået i stykker”.

“En meget vigtig bog der har manglet på området.” Sådan beskrives den nye bog af lektor i neurorehabiliteringspsykologi på Aalborg Universitet Chalotte Glintborg.

Bogen er den første danske som for alvor fokuserer på de konsekvenser en hjerneskade har for sex, intimitet, kærlighed og samliv. Den er skrevet til pårørende. I bogen gennemgås hvilke følger en hjerneskade kan have, og hvordan disse følger påvirker sex- og kærlighedslivet. Bogen veksler mellem faglig viden, personlige fortællinger og konkrete råd og værktøjer. Det inspirerer læseren til at få taget hul på de svære samtaler, bede om hjælp, komme videre og blive gladere.

Det korte svar på hvorfor jeg har skrevet bogen, er at den ikke eksisterede!

Der er et stort hul i adgangen til informationer om på hvilken måder en hjerneskade påvirker samlivet, og hvad man kan gøre ved det. Samtidig er der virkelig mange mennesker som har brug for disse informationer. Mange pårørende har fortalt mig at de har gået og tænkt at nok var alene om problemerne. De har følt at problemet ikke var vigtigt, når nu ingen talte om det. Nogle har ligefrem haft den oplevelse at det blev opfattet som forkælet at forsøge at spørge om eller få hjælp til. Det vil vi i Hjerneskadeforeningen gerne ændre på. Vi vil hjælpe de mange par som bliver ramt af en hjerneskade. Sørge for at de ved at der er hjælp at få. At der er meget man kan gøre for at genfinde samhørigheden og intimiteten i forholdet, selvom den ene har fået en hjerneskade.

Susan Søgaard, Forfatter til bogen og kommunikationschef i Hjerneskadeforeningen

Ikke kun til glæde og gavn for pårørende

Også hjerneskaderamte og andre pårørende kan få vigtig viden og forståelse til at håndtere deres egen situation ved at læse bogen. Blandt andet indeholder bogen et kapitel særligt dedikeret til forældre til en ung med erhvervet hjerneskade. Bogen kan med fordel læses af professionelle som i det daglige arbejde møder hjerneskaderamte og pårørende, samt af studerende inden for ergoterapi, fysioterapi, social og sundhed mm. Bogen giver inspiration til at få brudt tabuerne og få talt med borgere/patienter om områder som sex og intimitet.

Vi ved godt at vi ikke kan redde alle hjerneskaderamte parforhold ved at udgive en bog, men vi kan redde nogle af dem!

Vi kan redde nogle par som ellers ville være gået i stykker. Og vi kan gøre processen lettere for de parforhold som ikke kan reddes. Forståelse af den situation man er i, er nøglen til at erkende, acceptere og håndtere den, altså få truffet de gode beslutninger for sig selv og for sin partner. Den forståelse kan vi hjælpe med at få.

Samtidig er det vores håb at bogens kan være med til at skabe opmærksomhed på emnet, så flere fagpersoner tager seksualiteten og parforholdet med ind i det rum hvor de møder den ramte og/eller dennes pårørende. Alle os som møder disse par et sted på deres vej igennem forløbet efter en hjerneskade kan være med til at bryde tabuet og forsikre dem om at problemerne i sex- og kærlighedslivet er almindelige, og at der er nogle som kan hjælpe. Genoptræning handler om at den ramte skal trænes tilbage til tidligere niveau eller så tæt på som det er muligt. Bør det ikke også gælde for kærligheds- og sexlivet?

Susan Søgaard, Forfatter til bogen og kommunikationschef i Hjerneskadeforeningen

Bogen er udgivet som en del af det igangværende pårørendeprojekt som er støttet af Sundhedsstyrelsen.

Bogen kan købes nu på hjerneskadet.dk og om få dage hos Saxo.com.

Om Hjerneskadeforeningen

Hjerneskadeforeningen er medlemsstyret interesseorganisation der arbejder for at hjerneskaderamte familier i hele landet får den bedst mulige støtte til at leve et meningsfuldt liv. 
Hjerneskadeforeningens mantra er: “Liv der reddes, skal også leves”.

Kontakt

Susan Søgaard, kommunikationschef i Hjerneskadeforeningen: ✆ 6063 4063

VIDEN OM

Parforhold og hjerneskade

STRATEGIER