Hjerneskadeforeningen har fået en bevilling på 1.3 millioner kroner
til at styrke sine tilbud
og skabe en hverdag med stærke fællesskaber

En hverdag med stærke fællesskaber

1.3 millioner kroner har Hjerneskadeforeningen fået bevilliget til at styrke fællesskaber og bekæmpe ensomhed som følge af corona-situationen.

Hjerneskadeforeningen igangsætter fire initiativer som følge af bevillingen: Walk & Talk, hjemmetræningsvideoer, 10 seminarer og udvidelse af digitale mødetilbud.

Walk & Talk

“Walk & Talk” har som formål at få hjerneskaderamte som oplever social isolation, ud af deres boliger og få en tryg, social oplevelse med ligesindede – her i form af en fælles gåtur i lokalområdet. Gåturen kombinerer derved frisk luft, motion og fællesskab.

Aktiviteterne vil få udgangspunkt i foreningens 28 lokalafdelinger.

Gåturene planlægges som grupper af højst fem personer, hvoraf 1-2 er frivillige fra lokalafdelingen som har modtaget uddannelse i den gode “Walk & Talk”. Der er også mulighed for at nogle ture inkluderer en cafetur.

Træn hjemmefra

“Træn hjemmefra” har som formål at give isolerede hjerneskaderamte mulighed for god selvtræning af en lang række følger.

Vi producerer i samarbejde med Center for Hjerneskade 20 træningsvideoer. Videoerne fordeles på flere områder, herunder fysisk træning, kognitiv træning, taletræning, energiforvaltning, social træning m.m. Videoerne bliver tilgængelige for alle online.

“Sammen – ikke hver for sig” – seminarer

Seminarerne “Sammen – ikke hver for sig” har som formål at give samle vores medlemmer til inspirerende dage med udgangspunkt i sammenhold, fælles aktiviteter, hjernetræning og nye digitale muligheder.

Vi inviterer til 10 regionale endagsseminarer med forskellige oplæg. For at imødekomme behovene for hvile og energiforvaltning er seminarerne med overnatning og muligheden for at trække sig tilbage på et værelse. Hvert seminar vil have plads til 30-50 deltagere.

“Sammen – hver for sig” – digitale møder

Foreningen har tidligere under corana-nedlukningen igangsat digitale medlems- og cafemøder via platformen Zoom og under fællestitlen “Sammen – hver for sig”. I den forbindelse har vi blandt uddannet Zoom-ambassadører i lokalafdelingerne. Disse møder har givet medlemmer som af forskellige årsager ikke kan deltage fysisk i arrangementer i deres lokalafdeling, mulighed for alligevel at deltage i et fællesskab. Med bevillingen bliver denne ordning nu udvidet.

Digitale medlemsmøder vil fortsat være et supplement til – ikke en erstatning af – lokalafdelingernes øvrige aktiviteter. Almindelige kaffemøder, udflugter m.m. genoptages i lokalafdelingerne i det omfang de kan gennemføres under gældende restriktioner som følge af coronasituationen.

Om bevillingen

Bevillingen er givet fra en pulje til initiativer for sårbare og udsatte grupper. I puljen er udmøntet i alt 21 millioner kroner med udgangspunkt i Folketingets politiske aftale fra den 24. april 2020 i forbindelse med COVID-19. Puljen administreres af Danske Handicaporganisationer .

Mere information

Kontakt direktør Morten Lorenzen, ✆ 2026 0138, @ morten@hjerneskadeforeningen.dk.

Vil du være frivillig?

Kontakt din lokalafdeling og få en snak om hvordan du bedst kan bidrage.

FORENINGEN

Bliv medlem

DONATION

Støt vores arbejde