Hjerneskadeforeningen jubler.
Det er nemlig en stor og vigtig dag for handicapområdet.
Nu igangsættes den længe ventede evaluering af det specialiserede socialområde.

Stor evaluering af det specialiserede socialområde sættes i gang

Det er en stor og vigtig dag for handicapområdet, for nu igangsættes den længe ventede evaluering af det specialiserede socialområde. Det er samtidig det første skridt mod en specialplanlægning af handicapområdet der vil sikre at alle får samme adgang til god og kompetent hjælp fra specialister – uanset postnummer.

Specialeplanlægning af handicapområdet

Evalueringen skal danne grundlag for en specialeplanlægning af handicapområdet. Det vil betyde man igen samler specialistviden i særlige enheder, og at mennesker som rammes af et handicap som erhvervet hjerneskade kan blive hjulpet af specialister.

Med andre ord er det en klar tilkendegivelse af at vores – og andre organisationers – bekymring for den udvanding af ekspertviden som vi over årene har været vidne til, er blevet hørt. Det er glædeligt. En grund til at juble.

Vi skylder blandt andre mennesker med handicap, at der findes de nødvendige specialiserede tilbud. Der har siden kommunalreformen været udbredt bekymring for en afspecialisering på socialområdet. Det er en bekymring, som vi tager alvorligt. I regeringen vil vi tage grundlæggende fat om problemerne på socialområdet frem for at lappe huller med midlertidige puljer og projekter, som tidligere har kendetegnet socialpolitikken. Vi har en klar ambition om at finde en model for en specialeplanlægning, og i dag tager vi de første skridt.

Pilotprojekt med afsæt i hjerneskadeområdet

Arbejdet foregår i tre spor. De to første spor sættes i gang allerede nu.

  1. En bred afdækning af målgrupper, tilbud og organiseringen på det specialiserede socialområde
  2. En model for hvordan man kan analysere de enkelte målgrupper og deres behov
  3. Med udgangspunkt i resultater fra spor 1 og 2 vil der blive set på hvordan området indrettes bedst muligt.

For at sikre at modellen (spor 2) er effektiv og anvendelig, vil den blive udviklet med afsæt i et pilotprojekt med to målgrupper. Mennesker med erhverver hjerneskade er den ene målgruppe, mennesker med autisme den anden.

Vi er meget glade for at ministeren sætter dette vigtige arbejde i gang. Det har været et ønske fra vores side længe. Den afspecialisering vi har set og oplevet på Hjerneskadeområdet siden strukturreformen i 2007, skal vendes. Det er der nu politisk bred opbakning til. Vi har noteret os at hjerneskadeområdet er blevet udpeget som pilotområde sammen med autismeområdet. Det forpligter, for vi skal bane vejen for alle andre områder. Vi er så klar og ser frem til samarbejdet.
Morten Lorenzen, Hjerneskadeforeningen

I arbejdet bliver indraget organisationer som Hjerneskadeforeningen samt en række andre interessenter, eksperter og myndigheder.

Det er et omfattende og ambitiøst arbejde, vi nu går i gang med, og vi kommer til at inddrage organisationerne på området mest muligt. Det vil give det bedste resultat i sidste ende og give vigtige input fra dem, der kender målgrupperne bedst. Ud over inddragelse af følgegruppen vil jeg selv mødes med en række aktører, og alle er velkomne til at bidrage med deres forslag og viden på området.

Læs mere om evalueringen af det specialiserede socialområde

Kommissorium for en evaluering af det specialiserede socialområde


“Vi skal være sikre på, at mennesker i social udsathed eller med særlige behov på grund af et handicap får den hjælp, de har behov for. Alt for mange børn, unge og voksne med specialiserede behov oplever, at de ikke får den rette hjælp. Det skal vi have rettet op på. Børn, unge og voksne med et behov for særlig støtte skal føle sig trygge ved, at fællesskabet træder til med den nødvendige hjælp, når der er behov for det.”

=> Læs hele indholdet i kommissoriet

Pressemeddelse: Astrid Krag igansætter stor evaluering af det specialiserede socialområde

“Regeringen tager nu første skridt hen imod en specialeplanlægning på socialområdet. I første omgang skal en grundig evaluering afdække, hvilke behov de forskellige målgrupper har, og hvilke tilbud der findes på socialområdet. Samtidig skal der udvikles en model for, hvordan man kan beskrive de enkelte målgrupper.”

=> Læs hele pressemeddelelsen som ministeriet i dag har udsendt

FORENINGEN

Bliv medlem

DONATION

Støt vores arbejde