Hvorfor VI elsker Mogens Vedel

Hvis du er så heldig, som jeg er/var, ville du vide hvorfor man bliver så glad i låget af at blive undervist af Mogens!

Nu har vi på Centeret ( CSV ) i Vejle – fået en afløser… Ja, faktisk flere – For Mogens kan ikke bare erstattes af 1 – 2, nej nu nok 3 personer.

Hvorfor mon… Hvorfor… Og det er ikke for at sætte Mogens op på en piedestal… Nej for det får man ikke lov til af ham… Griner

Men nu mærker vi den store forskel… På Mogens… og De Andre
Søde mennesker… Heldigvis… Meeen…

Må først fortælle hvorfor netop Mogens er så speciel… så GO

1 – Mogens er Uselvisk!
En betegnelse ikke mange kan sige de har i disse Mig Mig… Selviske tider – Det betyder så stor en forskel – at man kan sige, der er en verden til forskel. Det vil jo sige at: Når du taler til ham, ser ham ind i øjnene, ser du et menneske der ser tilbage, nærværende, nysgerrig, lyttende, med et smil i mundvigen, vågen, opmærksom og Åben over for hvad du vil sige. Når du så taler, lytter han og svarer. Uden fordomme, så ærligt han kan. Og ( vigtigt ) giver dig tid. Al den tid, du må have brug for. Han prøver virkelig at forstå dig. Giver dig plads til, at være, den du er.

2 – I undervisningen!
Han har tilrettelagt en undervisning der tilgodeser alle på holdet. Vi starter med en sang. Mogens spiller på sin guitar. Han forstår at sang åbner os op, sang giver os fælleskabsfølelsen, hver fugl synger med sit næb, vi bruger flere sider af os selv når vi synger – og især sammen

Så er der en – siden sidst runde – 5 min til hver

Herefter 1 opgave fra de hæfter vi har fået, alle sammen, som er geniale opgaver, for hjerneskadede til at lære nye strategier, skabe nye baner i hjernen, så vores hverdag kan komme til at fungere med de skader, vi har fået – vi løser dem hver for sig, nogle med lidt hjælp fra sidemanden – og når de er løst, gennemgår vi dem sammen. Mogens og de der kunne løse det, giver os en god forklaring om – Hvorfor, netop denne øvelse, er så god, samt gode råd til hvordan man osse kan bruge, dem i hverdagen.

Nu har vi så en pause – døren bliver åbnet og frisk luft kommer ind, og vi går ud og lidt rundt, sludrer med de andre eller går på toilet eller ud og får lidt frisk luft i lungerne

Ind igen og – 1 ny opgave – eller et spil, noget fælles

Så er vi osse ved at være godt fyldt op, men glade og tilfredse – VI har lært noget i dag.

Herefter tager vi hver og især hjem, eller bliver hentet af vores bus og kører hjem

Vi var hele bordet rundt, med hjerneskadede af mange slags, og vi nåede det hele, vi har nok været 6 – 8 på holdet.

Bagefter tog det mig, og sikkert osse de andre 2 – 3 dage at fordøje, den ene dag og den gode undervisning i fælleskab med de andre og Mogens.

Jeg vil skrive flere indlæg om dette – fordi det er så vigtigt at dem der skal lære OS, forstår forskellen. Denne hed : Uselviskhed

KH Luriel
Hjerneskadet i 2014 – Med minigitis og hjerneblødning