Socialrådgiver
Nina Munch (landsdækkende)
Skriv til Nina
✆ 6038 4119

Socialrådgiver
Maria Ødegaard (landsdækkende)
P.t. barselsorlov
Skriv til Maria
✆ 6038 4119

Socialrådgiver
Nøk Dybdahl (landsdækkende)
Barselsvikar
Skriv til Nøk
✆ 6038 4119


Telefontid Nina
:
Mandag  10.00 – 12.00
Tirsdag  10.00 – 13.00
Fredag  10.00 – 13.00

Telefontid Maria:
[barselsorlov]

 

Telefontid Nøk:
Mandag  10.00 – 12.00
Tirsdag  10.00 – 13.00
Fredag  10.00 – 13.00

 

Socialrådgiver
Inge Madsen (Århus/Østjylland)

✆ 7841 4488
Telefontid:
Onsdag 9.00 – 12.00
Torsdag 9.00 – 12.00

Rådgiver/bisidder
Viggo Jonasen (Århus/Østjylland)
Skriv til Viggo
✆ 7841 4488

Telefontid:
Mandag 10.00 – 12.00

Socialrådgiver
Gitte Weitling (Fyn)
Skriv til Gitte
✆ 3043 9615