Motiv: Person i kørestol midt i en labyrint

Brev fra statsforvaltningen

Nogle gange kan det godt betale sig at klage, også selvom man får afslag …… Noget underligt noget at skrive ;-)

I slutningen af 2011 fik jeg et langt forløb på center for hjerneskade, efter 3 års kamp med kommunen om retten til genoptræning. I den forbindelse søgte jeg om merudgift til transport til og fra min genoptræning da jeg ikke selv kunne tage bus og tog….. Jeg fik afslag med den begrundelse at jeg “bare” kunne bruge min Flextrafik …..

Det klagede jeg over fordi Flextrafik handicap fritid ikke må bruges til behandling og genoptræning …… Men handicap afd og hjemmeplejen i Kbh. skrev til mig at jeg ikke kunne få kørelse til CFH også selvom det var dem der havde bevilgede opholdet til mig, så jeg og min psykolog på CFH blev enige om at kalde det “kursus” når jeg bestilte Flextrafik = noget jeg har det rigtig dårligt med, men kunne ikke gøre så meget……

Så her i lørdags kom der et brev fra statsforvaltningen, og tænk en gang i brevet står der at de har behandlet min klage over Københavns kommunes afslag om merudgift fra 1 september 2011.

I afgørelsen skriver de, Vi ændrer kommunes afgørelse. Vi henviser samtidig sagen til beregning af størrelsen af eventuelle merudgift. Derfor har du ret til at få dækket nødvendige merudgifter som følge af din nedsatte funktionsevne, hvis betingelserne for udbetaling af merudgiftsydelse i øvrigt er opfyldt. Afgørelsen er truffet af et enigt nævn.

Begrundelse for afgørelsen Det fremgår af sagen, at du i 2008 fik en blodprop i hjernen og meningitis. Du har som følge heraf skadet dit balancecenter, fået en senhjerneskade og miste hørelsen. Det fremgår af statusattest fra egen læge at du har svær svimmelhed og balanceproblemer efter meningitis, desuden har du svær Astma. Din gangfunktion er varigt nedsat og du kan ikke benytter offentlig transportmidler på grund af svimmelhed. Derudover er det anført, at du ikke kan cykle på en almindelig 2-hjulet cykel. Og der står jo meget mere ;-)

Jeg skanner brevet ind og sender det i mail til socialrådgiver i HjerneSagen, hun ringede til mig i morges og så fik jeg en forklaring jeg kunne forstå og denne afgørelse jeg nu har fået medhold i gør at jeg vil få dække alt det jeg har brugt på transport til min genoptræning på CFH :-D  + jeg fremover får dække alle mine merudgift i forbindelse med mine handicaps.

Dette var ellers en af de kampe jeg havde opgivet = så lige nu er jeg rigtig glad for at have fået medhold for jeg må indrømme at min tillid til kommunen ellers kan ligge på et meget lille sted= det har været nogle hårde og opslidende kampe med dem efter jeg blev ramt, så indrømmer at dette gør at noget at tilliden vender tilbage.