PRESSEMEDDELELSE

Vi byder op til dans

Albani Fonden og Hjerneskadeforeningen byder op til dans på Fyn.

Motion og musik er beviseligt en god kombination for mennesker, som lever med en erhvervet hjerneskade. Og sat sammen bliver motion og musik til dans. 

Med en donation på næsten 500.000 kroner har Albani Fonden gjort det muligt for Hjerneskadeforeningen at invitere til en række sociale danse-events baseret på Elisabeth Dalsgaards Ballroom Fitness™. I første omgang danses på Fyn. Her vil Elisabeth Dalsgaard med sit Rehappy Ballroom Fitness™-koncept få alle i gang med at danse, uanset hvilke fysiske og mentale udfordringer de måtte have.

Dans er for alle, uanset om man har et handicap eller ej. Vi ser, hvordan dans giver livsglæde og energi og er med til at vedligeholde den genoptræning, man måske tidligere har fået. Med den flotte donation fra Albani Fonden kan vi udvikle og sætte en række events i gang, som kan sprede livsglæde og energi til mennesker, som på et tidspunkt er blevet ramt af livet. Vores mål er at lave et landsdækkende program, hvor vi byder op til dans.

Morten Lorenzen, Direktør i Hjerneskadeforeningen

“Vi byder op til dans”-programmet vil fra efteråret 2019 blive tilbudt i ti byer på Fyn. Programmet indeholder også uddannelse af danse-instruktører. Alle med et handicap og deres pårørende vil kunne melde sig til Hjerneskadeforeningens danse-events.

Om Hjerneskadeforeningen

Hjerneskadeforeningen er medlemsstyret interesseorganisation der arbejder for at hjerneskaderamte familier i hele landet får den bedst mulige støtte til at leve et meningsfuldt liv. 
Hjerneskadeforeningens mantra er: “Liv der reddes, skal også leves”.

 

Om Albani Fondens pulje til sociale fællesskaber

Albani Fonden har besluttet at reservere en pulje på kr. 5.000.000,00 til fornyet forskning i demens og ensomhed, relationer og sociale fællesskaber samt til generelle, sociale formål, der skaber forbedret livskvalitet, fællesskaber og glæde i hverdagen for demente/ensomme/pårørende til samme. De enkelte donationer forventes at være i størrelsesordenen 250.000,00-500.000,00 kr. Ansøgningerne skal vedrøre projekter, der indeholder ny og anvendelig viden, har nyhedsværdi og kan være alment anvendelig. Ansøgningsskemaet findes på albanifonden.dk. Ansøgningsfrist er den 15. maj 2019.

 

Kontakt

Morten Lorenzen, direktør i Hjerneskadeforeningen: ✆ 2026 0138