Plads til pårørende på arbejdsmarkedet

11 interesseorganisationer, heriblandt Hjerneskadeforeningen, står i dag den 26. oktober 2018 bag en høring på Christiansborg. Baggrunden er at mere end hver femte erhvervsaktive dansker passer både job og en ægtefælle, et barn eller en forælder som er alvorlig syg eller har et handicap.

Den svære balance skal vi som samfund blive bedre til at understøtte!

Det er altså mere end hver femte erhvervsaktive dansker som mange gange om ugen må prioritere mellem at passe sit arbejde og at tage ansvar som pårørende til en nærtstående der har brug for hjælp. Som det er i dag, må de selv finde en løsning på at få det til at hænge sammen med at passe et job – og krydse fingre for at de er på en arbejdsplads hvor fyresedlen ikke viftes om næsen lige med det samme.

Nogle bruger deres feriedage og halve fridage. Andre er nødt til at melde sig syge for at kunne tage med til vigtige samtaler, lægeundersøgelser og akutte behandlinger. Det lægger et massivt pres på de pårørende som risikerer at miste deres arbejde eller selv at blive syge.

Tre konkrete bud på at hjælpe pårørende

11 danske interesseorganisationer har samarbejdet om tre konkrete bud på som præsenteres på dagens høring. Tre bud på hvordan vi som samfund kan sikre at pårørende ikke presses ud af arbejdsmarkedet.

 • Pårørendedage
  så pårørende får ret til at holde fri når deres nærtstående har allermest brug for deres hjælp
 • Fleksibel tilrettelæggelse af hjemmehjælp og orlov
  så pårørende ikke tvinges til at vælge mellem omsorg og erhvervsarbejde
 • Forbedret mulighed for afløsning i hjemmet
  så pårørende med større tryghed kan tage hjemmefra

11 foreninger bag høringen

De 11 organisationer bag høringen er, ud over Hjerneskadeforeningen, Danske Handicaporganisationer, Hjernesagen, Kræftens Bekæmpelse, Landsforeningen LEV, Parkinsonforeningen, Scleroseforeningen, Landsforeningen SIND, Pårørende i Danmark, Ulykkepatientforeningen og Ældre Sagen.

Fakta

I en ny undersøgelse har pårørende mellem 18-70 år svaret på en række spørgsmål.
Undersøgelsen viser blandt andet at:

 • 61 pct. oplever at de er nødt til at hjælpe med kontakt til myndigheder for at sikre den rette støtte til deres nærtstående.
 • 57 pct. oplever at de er nødt til at hjælpe fordi den offentlige hjælp ikke er tilstrækkelig.
 • 17 pct. overvejer at forlade arbejdsmarkedet på grund af pårørendeopgaver.
 • 16 pct. har haft sygefravær på grund af egne fysiske/psykiske problemer som konsekvens af deres pårørenderolle.
 • 9 pct. har været nødt til at melde sig syge for at tage sig af pårørendeopgaver.