BASERET PÅ PRESSEMEDDELELSE MODTAGET FRA HAMMEL NEUROCENTER 01.05.19

Tilfredsheden med rehabilitering efter hjerneskade skal måles

For første gang nogensinde skal tilfredsheden med rehabilitering efter erhvervet hjerneskade systematisk måles i en national undersøgelse. Det kommer til at ske med 5 millioner kroner i ryggen fra Sundhedsstyrelsen. I den nationale undersøgelse vil man måle tilfredsheden hos såvel patienter som pårørende. Det kommer til at ske gennem spørgeskemaer og fokusgruppeinterviews.

Vi vil høre dem, det hele handler om

”Undersøgelsen kan give os noget helt afgørende: Hvad siger dem, det hele handler om?”

Sådan lyder det fra formand Merete Stubkjær Christensen fra styregruppen bag den nationale undersøgelse INDTRYK & UDTRYK.

”Efter et rehabiliteringsforløb skal patienter og pårørende tilbage og leve det liv, de ønsker. Derfor er deres mening om, hvad rehabiliteringsforløbet skal være, indeholde og sætte af mål, utroligt afgørende. Vi håber, at undersøgelsen vil lære os noget om, hvordan vi kan skabe en bedre rehabilitering, så endnu flere mennesker kan komme bedre tilbage i deres eget liv efter en erhvervet hjerneskade.” Sådan siger Merete Stubkjær Christensen, der til daglig er ledende overlæge på Regionshospitalet Hammel Neurocenter.

Forventningerne er store til projektet, der løber frem til 2020.

Første undersøgelse af sin art

”INDTRYK & UDTRYK er den første undersøgelse på hjerneskadeområdet, der giver patienter og pårørende en stemme på tværs af regioner og kommuner. Professionelle har gode hensigter med de faglige indsatser. Men hvordan opleves indsatserne af personer, der er ramt af en hjerneskade og deres pårørende? Det kan denne undersøgelse gøre os klogere på og med et brugerperspektiv danne grundlag for forbedringer af praksis,” siger undersøgelsens faglige projektleder Chalotte Glintborg.

”Det er ikke altid dét, som de professionelle vurderer, som er mest betydningsfuldt set med patientens øjne. Der har ikke været stor tradition for at udforske indefra-perspektivet fra patienter og pårørende i Danmark,” tilføjer hun.

Cirka 10.000 patienter og pårørende vil blive tilbudt deltagelse i undersøgelsen. Årligt får cirka 12.000 en blodprop eller hjerneblødning, mens cirka 8.000 får hjerneskader af andre årsager. 35 procent af disse udskrives med en genoptræningsplan.

Samtlige fem regioner og 68 kommuner deltager i undersøgelsen.

På tide at sætte ind

INDTRYK & UDTRYK er sat i gang i forlængelse af en rigsrevisionsrapport fra 2016 og et efterfølgende servicetjek på hjerneskadeområdet fra 2017. Her var anbefalingen blandt andet at arbejde systematisk med brugerinddragelse og -tilfredshed.

I patientforeningen Hjerneskadeforeningen, der er med i styregruppen bag undersøgelsen, er der tilfredshed med, at patienternes perspektiv nu bliver sat på dagsordenen.

“Sundhedsstyrelsens servicetjek på hjerneskadeområdet viste, at patienterne med hjerneskade føler sig meget uden for i processen, når de er i rehabiliteringsforløb. Derfor er det på høje tid, at patienter og pårørende høres om deres oplevelser, ideer, tanker og ønsker i forbindelse med rehabiliteringsforløbet. Ikke mindst på det kommunale område er der udfordringer med rehabiliteringen. Jeg tror, at undersøgelsen kan gøre en kæmpe forskel, hvis resultaterne vel at mærke bruges til noget,” siger direktør Morten Lorenzen fra Hjerneskadeforeningen.

Initiativtager til undersøgelsen er Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Institut for Kommunikation og Psykologi, Aalborg Universitet. I spidsen for undersøgelsen står en styregruppe med ledelsesrepræsentanter fra de fem regioner, København, Greve, Esbjerg, Horsens og Aalborg kommuner, patientforeningerne Hjernesagen og Hjerneskadeforeningen samt Dansk Selskab for Neurorehabilitering.