BASERET PÅ PRESSEMEDDELELSE MODTAGET FRA RIGSHOSPITALET 29.04.19

En hånd til kommunerne

Rigshospitalet tilbyder, at kommunerne kan kontakte specialister og få rådgivning om rehabiliteringen af borgere, der har fået en alvorlig hjerneskade.

Rejsen tilbage til livet er langstrakt efter en svær hjerneskade. De sværeste hjerneskader i Østdanmark henvises til Rigshospitalets Klinik for Højt specialiseret Neurorehabilitering/Traumatisk Hjerneskade. Imidlertid foregår en stor dele af rehabiliteringsforløbene i kommunerne. Derfor etablerer Rigshospitalet nu en funktion, som skal understøtte og videreudvikle den kommunale rehabilitering.

”Vi har etableret et to-årigt projekt i samarbejde med fire kommuner: Helsingør, Brøndby, Slagelse og Guldborgsund. Sammen med dem er vi lige nu i gang med at tilrettelægge et program, hvor kommunalt plejepersonale og terapeuter kan komme på kompetenceudvikling hos os”, fortæller Hanne Munk, som er ledende terapeut ved Klinik for Højt Specialiseret Neurorehabilitering/Traumatisk Hjerneskade. Hun uddyber:

”Desuden etablerer vi et rejsehold, hvor i første omgang de fire deltagende kommuner kan trække på et team af specialister her fra klinikken. Det kan være, hvis man oplever en patient, hvor rehabiliteringen er vanskelig. Står kommunens personale i en situation, hvor de eksempelvis ikke kan komme videre med patientens synkebesvær, kan vores team enten rykke ud til dem. Ellers kan de tage patienten med ind i vores ambulatorium, som det passer bedst. Og så vil vores specialister rådgive om, hvordan man helt konkret kan arbejde med lige præcis dén udfordring, de står med. Det gavner den konkrete patient, men skaber forhåbentlig også viden, som kan spredes i det kommunale team fremadrettet”.

Ja-tak til hotline

Denne indsats suppleres af en telefonisk hotline. Linjen er åben for sundhedspersonale fra alle kommuner samt praktiserende læger i hele Østdanmark. Her kan man ringe ind med specifikke problemstillinger vedrørende patientgruppen – stort som småt. Telefonsluserne åbnede i slutningen af marts 2019. Tilbuddet hilses velkomment i kommunalt regi.

Lyngby-Taarbæk kommune har en stor rehabiliteringsenhed med 40 sengepladser. Fysioterapeut Martin Suhrke ser sammen med ergoterapeut Camilla Elvig frem til at kunne trække på eksperterne fra Rigshospitalet:

”Selvom vores afdeling er forholdsvis stor og har en bred faglig spændvidde med mange muligheder for faglig sparring blandt kollegerne, vil det være godt at have muligheden for at ringe til et ekspertteam og bede om konkrete råd”, siger Camilla Elvig og suppleres af Martin Suhrke:

”Det vil være meget relevant, hvis det kan blive så konkret på det enkelte forløb, som muligt. Hvis man for eksempel havde mulighed for at tale med de læger og terapeuter, som havde arbejdet med patienten, før de bliver udskrevet til os. Men jeg kunne også sagtens se relevansen af tværfaglige undervisningstilbud. Selvom vi har en bred viden her på centret, er der specialiserede behandlingsmuligheder, vi godt kunne bruge øget kendskab til”.

National model

Det udgående tilbud fra Rigshospitalet bliver etableret med en særlig bevilling fra lsen på 2,2 mio. kr. Der skal etableres et lignende tilbud med udgangspunkt i Hammel Neurocenter i Jylland, så kommunerne i hele landet kan trække på samme viden.

”Helt overordnet må man konstatere, at der er stor forskel på de kommunale rehabiliteringstilbud. Det hænger selvfølgelig sammen med, at der er tilsvarende stor forskel på kommunerne. Men vi samarbejder i projekterne med Hammel Neurocenter, så kan vi etablere et relevant landsdækkende tilbud om videndeling og kompetenceløft”, siger Hanne Munk.

Foto

Foto: Ty Stange
Beskrivelse: Fysioterapeut Jon Damsager, neuropsykolog Camilla Lundin Overbeck og ledende terapeut Hanne Munk er nogle af de eksperter, som nu tilbyder rådgivning til kommuner om genoptræning af borgere med hjerneskade.