Hvad er hjerneugen?

Den internationale hjerneuge foregår hvert år i uge 11. Derfor kan du høre den omtalt både som Hjerneugen og som Uge 11.

Formålet med hjerneugen er at øge opmærksomheden på hjernen – og ikke mindst på de hjerner som er blevet syge eller skadede.

Hvorfor holder vi Hjerneuge?

Alle mennesker har en hjerne som de skal passe godt på. Hjernen er nemlig vores vigtigste organ. Sker der noget med den, kan vi ikke bare skifte den ud.

Mindst 400.000 mennesker i Danmark har en sygdom, en skade eller en anden lidelse eller funktionsnedsættelse i hjernen. Nogle kan man behandle, nogle måske endda helbrede, men mange må leve med den hjerne de nu engang har – uanset hvad der er sket med den.

Der er behov for et stort og konstant fokus på hjernen. Vi har brug for at der forskes i hjernen så vi på bedste vis kan behandle og træne de hjerner som har taget skade. Vi har brug for at folk ved hvordan de bedst passer på deres hjerne. Og ikke mindst er der brug for at folk kender til hjernesygdomme og hjerneskader. Jo mere befolkningen som helhed kender til følger efter en skade på hjernen, jo bedre vilkår kan vi skabe for mennesker som er blevet ramt. Derfor er det vigtigt at vi har en hjerneuge, og at så mange som muligt engagerer sig i at sætte fokus på hjernen i uge 11.

Hvad laver Hjerneskadeforeningen i Hjerneugen?

I Hjerneugen foregår en masse spændende aktiviteter rundt om i landet, herunder en lang række foredrag, filmvisninger o.lign.

Mange af Hjerneskadeforeningens lokalafdelinger laver arrangementer. Også lokalt bliver der lavet aktiviteter både i samarbejde med andre hjerneforeninger og alene af lokalafdelingerne.

Hjerneugen er for alle uanset alder og hvilket forhold man har til hjernen. Alle kan være med til at fejre hjerneuge og sætte sit eget fokus og præg på hvad der skal ske og fortælles. Kun fantasien sætter grænser. En god begyndelse kan være dels at deltage i nogle af de aktiviteter som foregår i foreningerne, dels selv at sprede budskaber om hjernen. Det kan være budskaber du finder på sociale medier, men det kan også være din egen hjernehistorie som du vælger at dele med andre.

Program
årets hjerneuge