INSTRUKTION: Du kan klikke på hjernedelene. Vælg en hjernedel for at få information om hvilken funktion den har, og hvad der sker hvis der kommer skader i den valgte del.

Bemærk at hjernen er en flashfil, så den kan desværre ikke bruges på iPhones og iPads. Kan du heller ikke se den fra din computer, skal du have installeret og aktiveret Flash. Foreslår din browser ikke at installere af sig selv, kan det være nødvendigt at skifte til for eksempel Firefox. Men tjek først din browsers indstillinger. Din browser er det “program” du bruger til at være på internettet (som Explorer, Safari, Firefox, Google Chrome, Opera m.fl.). I Safari som er den browsere Mac-computere bruger som standard, skal du eksempelvis tillade den enkelte hjemmeside at bruge Flash. Hvis alt andet glipper, og du ikke kan se og bruge den interaktive hjerne, kan du læse teksterne herunder. 

Hjernedelene og hvad de laver

Hvad hedder hjernedelen?

Pandelappen

Hvor ligger hjernedelen?

Pandelappen (frontallappen) er den øverste forreste del af hjernen.

Hvad styrer hjernedelen?

Planlægning, struktur og overblik
Problemløsning
Initiativ
Impulskontrol
Dømmekraft
Selvkritik
Situationsfornemmelse
Bevidsthed om egen tænkning

Hvad betyder det?

I pandelappen ligger en del af det der adskiller os fra dyrene, såsom situationsfornemmelse, evne til empati, initiativ og skabelse af nye ideer. Pandelappen holder styr på det hele og gør os i stand til at træffe beslutninger og bruge vores fornuft. Den er desuden hjem for det store talecenter Brocas område. Nogle kalder pandelappen for direktøren for det hele.

Hvad sker der hvis denne hjernedel bliver skadet?

Skader i pandelappen kan gå ud over evnen til at planlægge og tage initiativ. Vi kan virke modløse og ligeglade eller få svært ved at føre en samtale og træffe beslutninger. Andre kan opleve os som aggressive, urimelige, barnlige, ukærlige og egoistiske fordi vores evne til at forstå andres tanker, følelser og hensigter er nedsat. Vi kan også miste evnen til selvkritik og -erkendelse. Derfor siger man at pandelapskader mange gange ændrer personligheden og får sociale konsekvenser.

Hvad hedder hjernedelen?

Isselappen (kaldes også parietallappen)

Hvor ligger hjernedelen?

Isselappen ligger øverst i hjernen.

Hvad styrer hjernedelen?

Sanseopfattelse og -forståelse
Berøring og tryk
Stedsans
Afstandsbedømmelse
Orientering i rum og retning

Hvad betyder det?

I dette sansecenter bearbejder vi hovedsageligt taktil information, herunder andres berøring, oplevelsen af at holde om en blyant, eller at noget klør på benet. Isselappen giver os desuden evnen til at navigere i rum og retning, eksempelvis når vi går rundt i en fremmed by eller bygning, kører bil eller spiller dart.

Hvad sker der hvis denne hjernedel bliver skadet?

Skader i isselappen kan gøre det vanskeligt at bedømme afstande, finde rundt og læse kort. Også kropsfornemmelsen kan rammes, så vi ikke kan mærke hvis nogen rører ved os på dele af kroppen, eller genkende vores egne kropsdele som en del af os selv (neglekt).

Hvad hedder hjernedelen?

Tindingelappen (kaldes også temporallappen)

Hvor ligger hjernedelen?

Tindingelappen ligger under pandelappen.

Hvad styrer hjernedelen?

Sansebearbejdning og sprog
Hørelse
Lagring af ny lærdom
Langtidshukommelse
Forståelse af tale

Hvad betyder det?

De midterste dele af tindingelappen er hjernens harddisk hvor vi gemmer alt det vi har oplevet, og alle ord vi kender. Det er også tindingelappen, der gør os i stand til at forstå ord og sætninger samt opfatter det underforståede og usagte, altså alt det mellem linjerne.

Hvad sker der hvis denne hjernedel bliver skadet?

Skader i tindingelappen giver ofte vanskeligheder ved at forstå tale (afasi) og lagre ny information. Ofte vil vi få problemer med dels at huske episoder i vores eget liv, dels faktuel viden, som for eksempel hvornår Kennedy døde. Sprogligt kan vi få svært ved at forme meningsfulde sætninger og forstå det vi hører eller læser.

Hjernedelen hedder

Nakkelappen (kaldes også occipitallappen)

Hvor ligger hjernedelen?

Nakkelappen sidder bagerst lige over lillehjernen.

Hvad styrer hjernedelen?

Synet
Evne til at forstå synsindtryk (helt eller delvist)
Visuel genkendelse

Hvad betyder det?

Nakkelappen er hjernens synscenter der modtager og fortolker alt det som øjnene ser. Det betyder at vi for eksempel genkender en tandbørste eller blyant.

Hvad sker der hvis denne hjernedel bliver skadet?

Skader i nakkelappen kan gøre os teknisk blinde. Øjnene fejler ingenting, men vi får helt eller delvist synsudfald (hemianopsi). Når der er områder som vi ikke kan se, får vi sværere ved at orientere os, og vi vil som regel få forbud mod at køre bil. Vi kan også opleve at vi modtager helt normale synsindtryk, men alligevel ikke kan identificere/genkende det vi ser (agnosi).

Hvad hedder hjernedelen?

Lillehjernen (kaldes også cerebellum)

Hvor ligger hjernedelen?

Lillehjernen ligger bagerst under storhjernen.

Hvad styrer hjernedelen?

Balance
Kropsholdning
Koordinering af bevægelser
Indlærte motoriske færdigheder

Hvad betyder det?

Lillehjernen er hjernens store koordinator. Når vi skal udføre en bevægelse, sætter storhjernen musklerne i gang, men det er lillehjernen der finjusterer bevægelsen og sikrer at musklerne arbejder sammen om at udføre den. I lillehjernen har vi gemt alle de ting vi har lært at gøre uden at tænke over det – som at cykle eller lave kaffe.

Hvad sker der hvis denne hjernedel bliver skadet?

Skader i lillehjernen kan gøre at vi ikke kan huske eller regne ud hvordan vi gør de ting vi plejer at kunne. Vi kan også miste evnen til at lave glidende og rolige bevægelser. Det kan for eksempel betyde at vi ikke kan styre hvor hårdt eller hurtigt vi bevæger os, eller at vi går usikkert og vaklende.

Hjernedelen hedder

Hjernestammen (kaldes også truncus cerebri)

Hvor ligger hjernedelen?

Hjernestammen sidder bagerst i hjernen.

Hvad styrer hjernedelen?

Vejrtrækning
Puls og blodtryk
Søvn og træthed
Vågenhed
Årvågenhed
Regulering af kropstemperatur
Synkning, nysen og hosten
Kommunikation mellem krop og hjerne

Hvad betyder det?

Hjernestammen forbinder hjernen med rygmarven, håndterer beskeder der sendes mellem hjerne og krop, og varetager livsvigtige funktioner (som vejrtrækning og hjerteslag). Alle kroppens nervebaner passerer gennem hjernestammen, og det er her vi bevidst erkender at noget gør ondt, typisk efter at vi har trukket hånden til os på grund af reflekser i rygmarven. Hjernestammen regulerer også hvornår vi er vågne, og hvornår vi sover.

Hvad sker der hvis denne hjernedel bliver skadet?

Skader i hjernestammen kan give forskellige udfald, herunder svimmelhed, problemer med at regulere kropstemperatur samt dobbeltsyn, nedsat hørelse, søvnforstyrrelser og øget træthed. Er skaderne i hjernestammen meget omfattende, kan de medføre koma og livstruende funktionsforstyrrelser.

Tak til Lone Vesterager, neuropsykolog på Center for Hjerneskade for faglig sparring om hjernen.