Udsigt til at handicappede mister rettigheder

Længe har det været kendt at Socialministeren ønskede en omskrivning af Serviceloven. – For at forenkle den, har det lydt. KL/kommunerne ønsker bedre styring af økonomien i forløbene, herunder mulighed for selv at skønne hvad borgeren med handicap har brug for. Handicaporganisationerne udtrykker stor bekymring for at det betyder at rettighederne for mennesker med handicap tilsidesættes.

Skrevet om ny Servicelov 2016

DEBAT: NY SERVICELOV SKAL HAVE FOKUS PÅ DEN TIDLIGE INDSATS
KL mener, at Serviceloven skal laves om, så kommunerne får endnu bedre muligheder for at støtte borgerne i at udvikle sig og blive så selvstændige og uafhængige af offentlig hjælp som muligt.
KL.DK, 18. april 2016

SOCIALMINISTEREN ER MED PÅ AT ÆNDRE SERVICELOVEN. MEN DET SKAL IKKE VÆRE EN SPAREØVELSE, FASTSLÅR HUN
Kommunerne skal have mulighed for bedre at styre, hvor mange penge de bruger på det såkaldte specialiserede socialområde.
tv.midtvest, 10. maj 2016

ÆNDRING AF SERVICELOVEN – SPILLET FORTSÆTTER
KL iscenesatte i i slutningen af maj en historie, som fortalte, at udgifterne til mennesker med handicap er steget voldsomt. Den historie blev siden skudt ned fra alle sider – herunder af DR’s Detektor. Men et hjørne af KL’s udmelding var sådan set rigtig nok: Der er en stigning i antallet af mennesker med handicap. Det bør føre til flere ressourcer på området – ikke færre
LEV.DK, 13. juni 2016

KAREN ELLEMANN INDLEDER SVÆRE FORHANDLINGER OM NY SERVICELOV
Efter langt tilløb er social- og indenrigsministeren klar med udspil til reform af regelsættet, som regulerer kommunernes hjælp til udsatte voksne og handicappede. Uenighed i følgegruppe giver svært afsæt for forhandlingerne.
Altinget.dk, 7. september 2016

MINISTER VIL LADE KOMMUNER AFGØRE HJÆLP TIL HANDICAPPEDE
Karen Ellemann foreslår enklere regler i serviceloven. Udspillet får kritik af DF og handicaporganisation.
BT, 7. september 2016

HANDICAPPEDE MISTER RETTIGHEDER MED ET NYT FORSLAG FRA REGERINGEN
Et nyt forslag fra regeringen er et værktøj til, at kommunerne kan skære på udgifterne til handicappede, lyder det fra flere sider.
Jyllandsposten, 10 september 2016

HANDICAPPEDE FRYGTER NYT LOVUDSPIL
Handicappede kan risikere at blive isoleret på botilbud, hvis regeringens forslag til ændring af loven bliver vedtaget, lyder det fra handicapformand.
DKNYT, 11. september 2016

ELLEMANNS HANDICAP-FORSLAG MØDER BRED OG SKARP KRITIK
Socialministerens udspil vil ramme handicappede i stedet for at hjælpe dem, mener SF.
Jyllandsposten, 11. september 2016

EKSPERTER: REGERINGENS UDSPIL GÅR HÅRDT UD OVER HANDICAPPEDE
Ifølge et notat fra Socialministeriet kan handicappede blive frataget nogle af de rettigheder, de har i dag.
DR.DK, 11. september 2016

KOMMUNERNE VIL GØRE HANDICAPPEDE MERE SELVHJULPNE
En ændring af serviceloven skal fjerne rettigheder til handikappede for at ændre tankegang, siger KL.
DR.DK, 11. september 2016

GOD ORDNING FJERNES
Forestil dig, at uheldet er ude. Du kommer ud for en slem trafikulykke, der ødelægger din skulder og ryg. Du får et handicap, og lægerne kan ikke hjælpe mere. Det er umuligt for dig at passe jobbet. Hvem skal nu betale regningerne derhjemme?
Debatindlæg af Thorkild Olesen, formand for DH i Jyllandsposteb 12. september 2016

NY SERVICELOV KAN RAMME HANDICAPPEDE HÅRDT
Socialministeren vil reformere serviceloven, og det kan gå hårdt ud over handicappede som scleroseramte Søren Jeppesen fra Mern.
11. september 2016

Tweets om Serviceloven