Det er tid til en handlingsplan for national handicappolitik

Institut for Menneskerettigheders handicapbarometer.dk viser at mennesker med handicap har markant ringere livsvilkår på 9 ud af 10 vigtige områder. Det kan vi ikke lade som om vi ikke ved! 62 organisationer, herunder Hjerneskadeforeningen, er derfor afsendere af et fælles brev til børne- og socialminister Mai Mercado. Der skal handles! I brevet beder vi om at der iværksættes en national handicappolitisk handlingsplan som blandt andet skal være tværgående, det vil sige dække alle typer handicap, og tage udgangspunkt i Handicapkonventionen.