Temadag for pårørende

Vejlefjord Rehabilitering afholder temadag for pårørende. Formålet med temadagen er at de pårørende opnår viden om følger efter hjerneskade og gennem samvær med ligestillede får mulighed for erfaringsudveksling.

 

Indhold på temadagen
Viden om synlige og usynlige følgevirkninger efter en hjerneskade samt “vejen videre” som pårørende til en person med erhvervet hjerneskade. Dagen vil veksle mellem undervisning, oplæg, dialog og erfaringsudveksling. Temadagen ledes af et tværfagligt team. Psykolog Astrid Helene Riber og Ergoterapeut Marianne Christiansen er foredragsholdere/ facilitatorer på dagen.

 

Program

09.30-09.45: Ankomst og morgenbrød

09.45- 10.00: Velkomst og præsentation af dagens program, formål og lidt om rehabilitering

10.00-11.00: Hjernens opbygning og funktion

11.00-11.15: Pause

11.15- 12.30: Usynlige følger efter hjerneskade (træthed, kognitive vanskeligheder)

12.30-13.00: Frokost

13.00-13.30: Mental træthed

13.30-14.15: At være pårørende

14.15-14.30: Pause

14.30-15.30: Præsentation af Hjerneskadeforeningen v. direktør Morten Lorenzen

 

Dato: 23. september
Tid: 9.30-15.30
Sted: Vejlefjord rehabilitering
Deltagere: Pårørende til hjerneskadede
Pris for forplejning: 125kr. Beløbet indbetales på: Reg. 7244 kontonr. 0001590923
Tilmelding: wir@vejlefjord.dk inden 16. September