Rigsrevisionens beretning – hvad gør vi nu?

Rigsrevisionen er netop kommet ud med en beretning om indsatsen for patienter med erhvervet hjerneskade i Danmark. Beretningen viser tydeligt at indsatsen på mange områder simpelthen ikke er god nok.

Hjerneskadeforeningen har længe forsøgt at råbe politikerne op om dette – og nu efter rapporten har vi bedt Sundheds- og Ældreministeriet til at tage initiativ til et møde med Kommunernes Landsforening og Danske Regioner – og meget gerne Hjerneskadeforeningen – hvor vi sammen kan arbejde med en konstruktiv løsning.

Hent Rigsrevisionens beretning her