Lokale hjerneskadetilbud

Lokalafdelinger Nordjylland, Hjerneskadeforeningen

I Aalborg/Vendsysselområdet er der forskellige tilbud til hjerneskadede og pårørende. Dem kan du få et overblik over her på siden. 

 
ARK Aalborg er en ArbejdsRehabiliteringsKlub for personer med følger efter blodprop i hjernen, mindre hjerneblødninger, slag mod hovedet eller andre lette til moderate hjerneskader.

I ARK er du med i et arbejdsfællesskab der udvikler dine arbejdsmæssige ressourcer og sætter fokus på dine jobmuligheder. Du får hjælp til at skabe struktur i hverdagen, og du udvider dit sociale netværk, mens du deltager i mange forskellige arbejdsopgaver – arbejde i receptionen, bestille kontorartikler, lave mad, lave regnskab, reparere møbler og andet inventar, gøre rent, skrive nyhedsbrev, planlægge foredragsaftener eller vedligeholde computerne.

Samtidig får du støtte til på sigt at opnå meningsfuld beskæftigelse, som for eksempel fleksjob, job med løntilskud, frivilligt arbejde, eller faste fritidsaktiviteter. Efter nogen tid i arbejdsfællesskabet arbejder du sammen med klubbens jobkonsulenter på at finde en beskæftigelse uden for klubben der giver mening for dig. Du får hjælp til at skrive jobansøgninger, arbejde på dit CV og til at tage kontakt til virksomheder.

Hvem
Voksne mellem 18 og 65 år med en let til moderat hjerneskade der er bosat i Aalborg Kommune, og som føler sig motiveret for at opnå øget meningsfuld beskæftigelse.

Hvornår
Hverdage.

Hvor
ARK Aalborg, Løkkegade 7, Aalborg.
Telefon: 9982 7590

 

Bemærk:
Du aftaler hvornår og hvor ofte du er på ARK Aalborg
Du kan selv ringe eller maile og aftale tid til at besøge klubben
Du sørger selv for transport til og fra klubben
Du skal være selvhjulpen
Der er elevator og hvilerum

Klub HjerneVærket er et frivilligt klubtilbud for personer med erhvervet hjerneskade. I HjerneVærket bliver du afklaret i forhold til arbejdsmarkedet og dine muligheder for at komme ud på det ordinære eller det støttede arbejdsmarked.

Du kan arbejde
– i bageriet hvor du er med til at bage til klubmedlemmerne og cafeen, med kontor/medie, på værksted.
– på kontoret hvor du er med til administrative opgaver, telefonpasning, omdele post, lave tryksager m.m.
– i værkstedet hvor du kan lave en lang række produkter fra pileflet til ting af beton.
– med service hvor du bliver en af husets handymen der maler, samler, bygger, smeder m.m.
– i effektivitetsenheden hvor du arbejder med veldefinerede håndgribelig opgaver, eksempelvis montage.

Hvem
Hjerneskadede i Hjørring, Frederikshavn, Jammerbugt og Brønderslev

Hvornår
Hverdage

Hvor
Klub HjerneVærket, Hirtshalsvej 17, 9800 Hjørring.

Bemærk:
Det er gratis at deltage.
Du kan ringe eller maile for at aftale besøg i klubben.