Hjerneskadeforeningen i Midtjylland

Hjerneskadeforeningen i Midtjylland

I Region Midt er syv lokalafdelinger: Hedensted/Horsens, Midt-/Vestjylland, Randers, Silkeborg, Skive, Viborg og Aarhus/Østjylland. Du kan klikke på den enkelte lokalafdeling for at se hvilke aktiviteter og tilbud der er i området for hjerneskadede og pårørende, samt hvem du kan kontakte for information eller tilmelding.