Helsingør

Helsingør

Alle mennesker der har fået en hjerneskade, skal have en så god tilværelse som muligt – og det gælder også deres pårørende. Det arbejder vi for i Hjerneskadeforeningen Helsingør.

I lokalafdelingen i Helsingør er vi i dag fem frivillige der alle alle har en hjerneskade tæt inde på livet. Enten ved selv at være ramt eller ved at være pårørende til en ramt. Vi mødes cirka otte gange om året. Ud over faste cafemøder afholder vi løbende arrangementer som skal være med til at give et positivt pusterum i en svær tid. Endelig besøger vi hjerneskaderamte familier efter behov.

Vi arbejder samtidig for at hjerneskadede og pårørende i vores lokalområde bliver tilbudt bedre forhold. Det gør vi blandt andet gennem politisk arbejde og samarbejde med relevante parter:

  • Vi samarbejder med de centre i kommunen der er aktuelle for vores medlemmer.
  • Vi mødes jævnligt med sundhedspersonale fra centre, behandlingssteder og sygehuse.
  • Vi skriver læserbreve for at sætte fokus på området.
  • Vi protesterer, “brokker os” og roser politikere og sundhedspersonale efter behov.
  • Vi er aktive i DH Helsingør, Handicaprådet og Frivillighedsrådet.
  • Vi er repræsenteret i Regionsrådet i Region Hovedstaden.
  • Vi deltager jævnligt i Landskontorets arrangementer.
 
Vi har vist lavet en fejl. Skriv til os så vi kan rette den.

To gange om måneden holder vi cafemøder for mennesker der er ramt af en hjerneskade. Tanken bag cafemøderne er at alle – uanset omfanget af hjerneskaden – får en positiv oplevelse ved at mødes med ligesindede. Her opdager man at man ikke er den eneste i verden med en mere eller mindre forandret tilværelse, og på den måde finder man ud af at man kan bruge hinanden og lære af hinandens erfaringer.

Hvem:
Alle ramte er velkomne, uanset alder. Vores grupper har en god aldersspredning, der spænder fra cirka 40 til 85 år. Vi tilbyder derfor aktiviteter til alle aldre inden for det spænd.

Hvornår:
3. onsdag i måneden klokken 14.00 – 16.30
1. tirsdag i måneden klokken 10.00 – 12.00

[Der er ikke faste møder i sommerferien samt til jul og nytår]

Hvor:
Fællessalen, Fiolgade 17A, 3000 Helsingør.


Bemærk:
Du skal selv kunne transportere dig til mødet og klare toiletbesøg uden hjælp.
Der er hænder til at hjælpe dig hvor det ellers kniber.
Kørestolsbrugere er velkomne. Der er handicaptoilet i lokalerne.
Der deltager altid mindst et bestyrelsesmedlem i et cafemøde.

Hjerneskadeforeningens Facebook-side kommer du til ved at klikke på billedet. Hvis du klikker Synes om / Like  i gruppen kan du følge med i hvad der sker i foreningen og på hjerneskadeområdet generelt.

Helsingør har desuden sin egen åbne Facebook-gruppe hvor du kan komme i kontakt med andre fra lokalafdelingen.

Klik på det lille mørkegrå F-ikon herunder for at komme direkte til Helsingørs Facebook-gruppe hvor du kan anmode om medlemskab.

 
Du er altid velkommen til at kontakte os hvis du har brug for at tale med en der kender til området og ved hvad det vil sige at leve med en hjerneskade.

Lokalformand Marie Klintorp
Telefon: 4970 3130 eller mobil 2988 2502
Skriv til Marie

Jeg kan træffes mandag og onsdag klokken 9 til 12.
Du er velkommen til at lægge en besked på andre dage/tidspunkter, så skal jeg nok kontakte dig.

Bestyrelsesmedlem Inge Juul Knudsen
Telefon: 4921 3380 eller mobil 2032 4080
Skriv til Inge