PRESSEMEDDELELSE
22. december 2017

900.000 BEVILLIGET TIL STØTTE TIL PÅRØRENDE

Hjerneskadeforeningen modtager 900.000 kroner fra Sundhedsstyrelsen til projektet ‘Støtte til pårørende til mennesker med erhvervet hjerneskade’.

I de kommende år bliver der sat skub i en række initiativer, som har til formål at støtte og hjælpe pårørende til mennesker ramt af en hjerneskade. Hjerneskadeforeningen har netop fået bevilliget 900.000 kroner til et stort pårørendeprojekt.

– Det er en rigtig god besked at få lige op til jul, og en meget passende besked, for bevillingen er en gave til pårørendeområdet. Det betyder, at vi som forening kan blive endnu bedre til at hjælpe og støtte de pårørende, hvis liv er væltet helt omkuld, siger Hjerneskadeforeningens direktør Morten Lorenzen

Projektet sættes i gang med det samme. Det vil bestå af en række forskellige indsatser målrettet de forskellige behov i et rehabiliteringsforløbs forskellige faser.

– Pårørende er en gruppe meget forskellige mennesker med mange forskellige behov, som er bestemt af en hel masse faktorer. Det kan for eksempel være, på hvilken måde den hjerneskaderamte er ramt, hvor godt netværket omkring en er, hvordan ens familiemæssige og økonomiske situation ser ud, og også hvordan ens relation til den ramte har været, er nu, og er på vej til at blive. Alle de faktorer har vi gjort os umage for at tage højde for i projektet, forklarer Morten Lorenzen.

De pårørende bliver inddraget i Hjerneskadeforeningens projekt; blandt andet samles en følgegruppe såkaldte ‘pårørendeeksperter’, som er defineret ved, at den pårørende har været det i mindst fem år. For pårørende til et menneske, som bliver ramt af en erhvervet hjerneskade, uanset årsag, går der typisk år, før tilværelsen stabiliserer sig, og man kan begynde at tale om en egentlig hverdag igen. En hverdag, hvor man kan mærke sig selv og sine egne behov.

– Vi har lagt vægt på at inddrage både pårørende, som jo er eksperter på deres eget liv, og nogle af vores dygtigste forskere inden for livet som pårørende til en person med erhvervet hjerneskade. De krav, vi har stillet til os selv, har været, at projektet skal komme en bred og stor gruppe pårørende til gode, initiativerne skal gøre en forskel – også efter at projektperioden er slut – vi skal gribe fat i nogle af de tunge og alvorlige udfordringer og tabuer, og vi skal have pårørende med i projektet, så vi gennemfører det sammen med pårørende, ikke bare til pårørende, siger Morten Lorenzen.

Sundhedsstyrelsens pulje
Puljen, som pengene kommer fra, er udmøntet som en del af Finanslovsaftalen for 2017 på baggrund af det Servicetjek af hjerneskadeområdet, som Sundhedsstyrelsen offentliggjorde resultatet af i november 2017. 2 millioner var afsat til, at patientforeninger kunne søge om midler til aktiviteter, som skal støtte pårørende til mennesker med erhvervet hjerneskade, eksempelvis rådgivning af pårørende, oplysningsmateriale, mestringsforløb for pårørende og peer-støtteforløb

Om Hjerneskadeforeningen

Hjerneskadeforeningen arbejder for at forbedre vilkår for hjerneskaderamte familier, så de liv, som blev reddet, også kan leves. Foreningen er en landsdækkende organisation som blandt andet tilbyder støtte og rådgivning til ramte og pårørende, meningsfulde aktiviteter og netværk med ligesindede, oplysning om livet med en hjerneskade og politisk arbejde for at sikre vilkår og rettigheder. Foreningens mantra er: Liv, der reddes, skal også leves.

Kontakt
Direktør Morten Lorenzen
✆ 2026 0138
morten@hjerneskadeforeningen.dk