PRESSEMEDDELELSE
18. november 2016

Skævvridning på sundhedsområdet

I dag faldt den nye finanslov for 2017 på plads. Den viser desværre en voldsom skævvridning i tildelingen af midler på sundhedsområdet.

Kræftbehandlingen får tildelt 2,2 milliarder kroner de næste fire år – hjerneskadeområdet får i den samme periode tildelt 20 millioner kroner. Til sammenligning er det cirka 35.000 danskere, der årligt får konstateret kræft, mens cirka 20.000 danskere får diagnosen hjerneskade hvert år.

”Vi kan kun være glade for, at hjerneskadeområdet er kommet med på finansloven, men der er en voldsom ubalance i måden politikerne prioriterer de forskellige sygdomsområder. Med kræftpakke IV og 2,2 milliarder kroner over de næste fire år står kræftbehandlingen endnu engang som den allervigtigste sygdom i Danmark. Andre sygdomsområder får lov at blive i skyggen af den massive bevågenhed, som kræftområdet har,” siger Morten Lorenzen, direktør i Hjerneskadeforeningen.

Aftalen om finansloven falder en uge efter, at Rigsrevisionen udkom med en skarp kritik af det offentliges håndtering af hele genoptræningsområdet for borgere med hjerneskade. Beretningen har givetvis været medvirkende til, at området er blevet tildelt 5 millioner kroner årligt de næste fire år.

Midlerne er øremærkede til en øget indsats til genoptræning af hjerneskadede. Puljen skal understøtte et løft af kvaliteten af genoptræningsforløb for mennesker med erhvervet hjerneskade. Midlerne udmøntes med afsæt i et serviceeftersyn af indsatsen på hjerneskadeområdet, som forventes afsluttet medio 2017.

Hjerneskadeforeningen har gennem 2016 været i løbende dialog med politikere på Christiansborg og i det kommunale system, og foreningen glæder sig over, at området trods alt har fået flere midler, både i satspuljerne og nu på finansloven, men ser gerne, at der snart kommer mere balance i prioriteringen af sygdomsområderne.

 

Kontakt
Hjerneskadeforeningen
Direktør Morten Lorenzen
morten@hjerneskadeforeningen.dk
2026 0138