Politik og handicap

Har du svært ved at finde ud af hvordan de enkelte partier forholder sig til mennesker med handicap? Og er det vigtigt for hvor du vil sætte dit kryds i forbindelse med folketingsvalget 2015?

Charlotte Olsen, der selv er ramt af en hjerneskade, kontaktede samtlige partier for at spørge hvem der har tænkt sig at gøre hvad på handicapområdet, blandt andet vedrørende fleksjob og ressourceforløb.

Til partiformanden

Hvilket parti skal jeg i min situation stemme på til valget? Der er så meget fokus på at det skal kunne betale sig at arbejde. Og jeg er helt enig. Men hvad med os der ikke kan, men for alt i verden gerne vil? Vi er afhængige af en god flexordning og nogle vilkår vedr. sygedagpenge, kontanthjælp og førtidspension, der gør at vi kan leve og bevare vores værdighed, når vi uden selvindflydelse er blevet ramt af sygdom.

Min historie:
Jeg er kun 33 år og var 8 måneder fra at være færdig, som trafik og transport ingeniør, da jeg for 2 år siden fik en hjerneskade i forbindelse med en operation. Jeg havde mit drømmejob stående klart med fuldtids fastansættelse efter endt uddannelse. Et stimulerende job med gode lønudsigter.

Udsigterne til god løn, børn og hus røg med operationen. Bagefter hed det sygedagpenge på laveste sats (det har været min indtægtsmulighed i 2 år, som slutter om 6md uanset om jeg er rask eller ej). Derefter hedder det enten flexjob eller pension hvis jeg kan nå at udredes inden, ellers ryger jeg på ressourceforløbsydelse på ca 10.000 kr før skat i op til 6 år.

Det er super motiverende, hvis man kan komme til at føle, at man bidrager bare en lille smule til samfundet og komme ud og få det sociale og intellektuelle input, som man får på et job. Og at man har råd til at have et liv og en smule selvbestemmelse. Men hvorfor skal vi straffes økonomisk, når vi gerne vil arbejde (selvom det måske kun er 5 timer om ugen, er det jo det man KAN og bør derfor ses på lige fod med andre arbejdende, der også gør det de kan, det er bare 37 timer. Vi VIL gerne!! Vi har ikke selv valgt at blive syge!!

Hvem skal folk i min situation stemme på for at der bliver gjort noget ved dette?? Hvorfor fokuserer ordningerne kun på, at de ikke skal kunne misbruges, i stedet for også at fokuserer på os, der rent faktisk har behov for ordningerne? Vi vil gerne kunne have et ordentligt og værdigt liv.

Jeg synes at ovenstående er SÅ vigtigt, at der bliver gjort noget ved, men jeg aner ikke hvilket parti, der har tænkt sig at gøre noget ved det. Ifølge Hjernesagen er der omkring 20.000 voksne og 1550 børn i Danmark, der hvert år får en erhvervet hjerneskade og jeg ved at jeg ikke er den eneste der har disse økonomiske og fremtidsmæssige bekymringer.

Jeg har trænet løs med hjerneskade centret og prøvet at blive bedre. Jeg skal til at erhvervsafklares og de håber at kunne få mig trænet op til måske bare at kunne klare 5 timer om ugen (ikke effektive 5 timer, så min løn vil med nuværende vilkår, ikke engang være for de 5 timer om ugen). Jeg ville give hvad som helst for at få mit gamle liv tilbage. De personlige tab og udsigter er rigeligt at stå med – at man også skal stå med de økonomiske tvivlsspørgsmål og dårlige udsigter for fremtiden gør mig jo på ingen måde mere rask og får mig slet ikke til at føle mig som en del af et velfærdssamfund!

Så mit spørgsmål – Vil nogle politikere sløjfe de nye fjollede flexjob regler, og erstatte dem med nyere fornuftigere regler, så os der intet valg har hvad arbejde angår, ikke bliver straffet?

Jeg ser spændt frem til at høre fra jer og håber at det kan kaste lidt lys over hvor jeg skal sætte mit kryds d. 18 juni 2015.

Mvh Charlotte Olsen

Charlotte modtog svar fra flere partier. Læs partiernes svar herunder.

Kære Charlotte

Først og fremmest vil jeg sige, at jeg er ked af at høre om din situation. Det er altid ulykkeligt når folk, der gerne vil arbejde bliver frataget muligheden for netop dét. Særligt når det handler om unge mennesker som dig.

Det Konservative Folkeparti lægger stor vægt på at hjælpe dem der ikke kan klare sig selv. Vi mener at et samfund især skal måles på, hvordan det behandler sine mest udsatte borgere. Det er vores udgangspunkt. Personligt mener jeg, at vi skal gøre alt hvad vi kan for at skabe et samfund, hvor dem der gerne vil arbejde, kan arbejde.

Jeg kan ikke gå i detaljer med din specifikke sag, men hvis din beskrivelse er en klar tendens er det selvfølgelig noget man skal kigge på efter et valg. Jeg mener, at vi skal gøre alt hvad vi kan for at folk der gerne vil arbejde kan komme til det.

Jeg vil gerne spørge dig om hvad du gerne vil have i stedet for? Har du mulighed for, at give os en melding på det? Hvis systemet ikke tager hånd om din udfordring betyder det jo, at vi ikke har gjort vores opgave godt nok.

Fortsat god dag. Og vi håber selvfølgelig på, at du sætter dit kryds ved liste C.

Venlig hilsen

Ulrica Helgesson
Konsulent
___________________________

Kære Ulrica

Først og fremmest vil jeg sige tusind tak for dit hurtige, personlige og meget empatiske svar. Jeg føler mig værdsat og hørt.

Det kan undre mig, at denne nye helt håbløse reform om flexjob etc., er én I bl.a. har bakket op om, og det kunne jeg da naturligvis godt tænke mig at høre en begrundelse for? Det stemmer nemlig ikke overens med hvad I både siger eller for den sags skyld skriver lige her. Og det er netop sådan noget, der gør, at man kan komme i tvivl. Det er så ærgerligt hvis den lovede politik ikke stemmer overens med den reelle politik.

Der bliver i forvejen kastet rundt med alverdens løfter og idéer fra alle partier i sådan en valgkamp her, hvor det tit ses at Politikkere efterfølgende bare ikke indfrier det lovede. Det er derfor så vigtigt for mig at jeg for det første får så klar en idé om hvor hvert enkelt parti står henne i forhold til min type problematik og for det andet, at partiet arbejder for det lovede.

Nu kan jeg selvfølgelig ikke tale på samtlige hjerneskadedes vegne, men jeg taler generelt med mange hjerneskadede og en generel tendens er den, at mange er utilfredse med den manglende indflydelse hvad angår deres økonomi, fremtid, selvværd og medbestemmelse. Ingen jeg har snakket med ønsker at være syge og alle som én, ønsker de at være en del af samfundet i det omfang der kan lade sig gøre, både hvad angår det sociale og det økonomiske.

At føle at man pludselig skal leve af ”ingenting” fordi man har været uheldig og er blevet ramt af sygdom eller ulykke, er meget hårdt for hver enkelt individ og man kan spekulerer sig gul og grøn omkring de økonomiske fremtidsudsigter, der for de fleste så væsentligt bedre ud før uheldet ramte.

Der skal bakkes op om os, der ufrivilligt har fået frataget en vis procentdel af vores ydeevne således at vi kan komme i arbejde i det omfang det nu engang kan lade sig gøre. Men jeg mener ikke for en hver pris. Med det mener jeg både, at nogle bliver hevet igennem årelange ressourceforløb, fordi de er under 40 og derfor ikke må komme på pension, selvom det er tydeligt at deres arbejdsevne er stort set ikke eksisterende, hvis de også skal kunne have en smule ud af livet ved siden af. Det er noget der gør ondt på mange, og skræmmer os der stadig er i en proces, fra vid og sans for at sige det mildt.

Mange af os kan sagtens presse os selv (stadig til en ydeevne der er markant mindre end før) i kortere perioder, men konsekvensen er at vi så ligger brak i 4 gange så lang periode efterfølgende for at komme os og det er ingen tjent med. Ej heller fremmer det helingsprocessen, hverken fysisk eller psykisk. Det handler om at finde en gylden middelvej, der kombinerer fysisk og mental aktivitet med den forøgede hvile og restitution vi som hjerneskadede (blot for at nævne én sygdomsgruppe) har behov for. M.h.t. os der gerne VIL arbejde, men ikke ved om det kan lade sig gøre, synes jeg også det er vigtigt, at vi kan blive afprøvet så hurtigt som muligt (naturligvis efter endt afklaring), da det ikke er sundt at gå i en lang standby periode i eget liv. Det handler om, ligesom raske mennesker søger det selv samme, at finde en god struktur i hverdagen der fungerer og det behov er i den grad ikke mindre, når man er blevet ramt af et handikap/en begrænsning.

Det andet er, at vi ikke skal arbejde uanset job mulighed – der er også noget der hedder mental stimuli og hvilke grupper man fungerer godt med – her mener jeg, at har man været i en akademisk uddannelse som jeg f.eks. har og har søgt den type arbejde samt kolleger, er det også vigtigt at det bibeholdes. Selvom jeg måske kun ville kunne arbejde 5 timer i den type arbejdsmiljø med nogle lavpraktiske opgaver, men stadig være i det miljø jeg elsker og styrkes af, vil det styrke mig frem for at arbejde 7 timer med at sætte klistermærker på konvoluter. Det sidst nævnte ville ganske enkelt ende med at gøre mig så trist og understimuleret at det heller ikke ville fremme min bedring eller blot generelle velbefindende, men tværtimod gøre mig deprimeret oveni det jeg i forvejen døjer med. Og så vil jeg til sidst slet ikke kunne arbejde. Heldigvis er alle forskellige og forskellige typer jobs og kolleger giver heldigvis værdi.

Jeg kunne godt tænke mig:
At det at ansætte mig, ikke giver firmaet en bonus på 25-30.000, men i stedet bruges på den der reelt vil have gavn af det – netop mig, den arbejdende. Ikke som engangsydelse, men som indgåelse i en god og fair aflønning, for som før nævnt – jeg arbejder på lige fod med de raske, nemlig det jeg kan! Skulle alle de nye tiltag skyldes at man prøver at spare nogle steder, kunne man også, ligesom når folk går på barsel, så sige at folk der kan arbejde i flexjob så fik 80% af den reelle løn de ellers ville have fået som raske – allerhelst så jeg jo at de gamle regler med fuld løn kom tilbage, men hvis nu jeg skal foreslå noget som også møder jer, så er det 80%, hvis man yder det man kan i en virksomhed. Privat ansat og offentlig lønnet.

På den måde får arbejdsgiveren en ekstra arbejdskraft, selvom det ikke er mange timer, så vil det helt sikkert tiltrække virksomhederne, måske endda mere end en enkeltydelse som den bonus på de 25.000 kr er.
At skatten bliver lettet i bunden, så man får flere penge mellem hænderne ud af dem man tjener.

At der ses på den enkeltes begrænsninger i forhold til transport.Jeg har mine begrænsninger og qua en af dem, som er en massiv og invaliderende hjerneskadetræthed, kan jeg ikke både deltage i offentlig transport og derefter arbejde. Som reglerne er nu forhindres jeg i at arbejde der hvor jeg gerne vil. Jeg har et ingeniørfirma klar – der hvor jeg var i praktik da min skade skete, de havde lovet mig fuldtidsstilling, når jeg var færdiguddannet – de vil stadig gerne have mig i det omfang jeg kan, både i arbejdsprøvning og efterfølgende fleksjob, men min kommune siger nej til at arbejdsprøve mig der – dels fordi der er for langt (25km) og de ikke vil betale transporten og dels fordi de hellere vil afprøve mig i andre arbejdsgrene, for der tror de jeg vil kunne lidt mere – men som nævnt højere oppe – hvor er min medbestemmelse og mine behov og det der giver mit liv værdi og holder mit sind og humør oppe?

Jeg synes det er vigtigt at velfærdssamfundet bakker op om, at sådan en som mig skal transporteres (med flextrafik f.eks.) frem og tilbage. Jeg kommer så forhåbentlig til at yde noget fornuftigt ”ingeniør agtigt”, som ikke blot vil gavne min person helt ekstremt meget, men som også vil gavne firmaet både hvad angår at få klaret nogle arbejdsopgaver, men uden at de skal betale og derved vil det også gavne overskuddet som så giver penge tilbage til den sociale kasse via de 22-23% i selskabsskat.

Det ærgede mig, at jeg i tirsdags d. 9/6, ikke havde mulighed for at deltage grundet min hjerneskade, i den politiske debat der var stablet på benene i Handikaporganisationernes hus i Tåstrup omhandlende Handikapområdet, hvor både Holger K. Nielsen, Socialistisk Folkeparti, Tina Nedergaard, Venstre, Mattias Tesfaye, Socialdemokraterne, Kristian Tørning, Dansk Folkeparti, Sarah Glerup Kristensen, Enhedslisten, og Andreas Pourkamali, Radikale Venstre deltager, men jeg håber så at mit brev jeg har sendt rundt også får partierne til at få øjnene op for problematikkerne samt at jeg herigennem får mine ønskede svar. Jeg kunne dog godt tænke mig at vide, hvor De Konservative var henne i den debat i Tåstrup?

Jeg ser meget frem til at høre fra dig igen og er meget glad for din imødekommenhed og derved partiets interesse i en borgers input.

Skulle I på længere sigt gerne ville have en borgers direkte syn, er I meget velkommen til at bruge mig som en borger-sparringspartner der sidder direkte nede i problematikken/ suppedasen.
Til sidst vil jeg ønske De Konservative held og lykke i valgkampen og videre fremover

Mvh Charlotte

___________________________
Kære Charlotte

Tak for din e-mail og for din ros. Vi prøver, at svare så godt vi kan på de spørgsmål vi får. Det er selvfølgelig vigtig for os, at vi får mulighed for, at forklare vores politik for vælgerne. Endnu en gang mange tak for dit input og opbakning, det sætter vi utrolig stor pris på.

Reformen af flexjob skal sikre, at der fremover er større fokus på den enkeltes ressourcer og på at udvikle den enkeltes arbejdsevne. Det Konservative Folkeparti bakker op om den nye flexjobordning, fordi den gør det muligt for mennesker med nedsat arbejdsevne at få adgang til arbejdsmarkedet. Vi ønsker, at der også i fremtiden er ordentlige levevilkår for de mennesker, der ikke kan arbejde, og et rummeligt arbejdsmarked med bedre muligheder for et aktivt arbejdsliv for mennesker med en begrænset arbejdsevne.

Du har helt ret i, at samfundet skal støtte de, der ufrivilligt helt eller delvist har mistet arbejdsevnen. Indsatsen bør tage udgangspunkt i det enkelte individ, hvor kasse-tænkning og bureaukrati til side sættes. Som du selv nævner, bør indsatsens forløb være hensigtsmæssigt, så man ikke bliver ”parkeret” i længere tid. Din pointe med, at arbejdet skal give mental stimuli er super god. Kommer man fra et tidligere job i et akademisk miljø, ville det være optimalt hvis man kunne finde et flexjob på dette område. For Det Konservative Folkeparti er det vigtigt at indsatsen tager udgangspunkt i den enkelte, herved kan det mentale stimuli som du nævner netop tages med i betragtningen. De problemer der er med den nye fleksjobordning, er noget vi gerne vil se på, og vi tager dine input med videre i vores politiske arbejde.

Det er selvfølgelig trist, at vi ikke var tilstede til debatten i Handikaporganisationernes hus i Tåstrup. Sagen er den, at vi har valgt en opstillingsform, der gør at vi ikke har så mange kandidater. Det har både sine fordele og ulemper. En af ulemperne er, at vi således ikke har mulighed for at være tilstede ved alle de debatter der er rundt om i landet i løbet af valgkampen.

Med venlig hilsen

Ulrica Helgesson
Konsulent

Kære Charlotte,

Tak for din henvendelse og dit opråb til Alternativet, og tak for at dele din historie, som lyder forfærdelig og stressende – at ville og ikke kunne, at kunne og ikke virkelig måtte, som du selv ønsker og formår.

Som du selv så indsigtsfuldt pointerer: Hvorfor fokuserer ordningerne kun på, at de ikke skal kunne misbruges, i stedet for også at fokuserer på os, der rent faktisk har behov for ordningerne?

Staten er desværre blevet for paranoid til ikke at tro, at alle vil den det ondt.

I Alternativet mener vi, at netop mistilliden til borgere ødelægger rigtig meget for borgeren selv, andre borgere og i sidste ende samfundet – det er din historie et ubehageligt vidnesbyrd på.

Vi ønsker tilliden tilbage og mener, at med tillid i højsædet, vil din problematik løse sig.

Du vil gerne arbejde, hvad du kan – det tror vi på – og det skal da på ingen måde straffes eller besværliggøres, hvis ikke du kan, som “vi” gerne vil at du skal.

Alternativet ønsker at afskaffe det nuværende kontanthjælpssystem så man modtager en ydelse uden modkrav, det giver både værdighed, ansvarlighed og stolthed tilbage til “den trængende”.

http://alternativet.dk/partiprogram_4-3/

http://alternativet.dk/valg-tema/#serios-social-omstilling

Vi skal væk fra rigide og ufleksible regler, der kun er til for kontrol, og ikke imødekommer den enkeltes behov.

Forhåbentlig finder du svaret her fyldestgørende, men jeg beder dig være opmærksom på, at ikke al Alternativets politik er udviklet i specifikker, men udvikles sammen med borgere – og måske dig selv? – på vores politiske laboratorier.

Her er de senest afholdte politiske laboratorier: http://alternativet.dk/alternativet-praesenterer-politiske-laboratorier/

Endnu engang tak for din interesse.

De bedste hilsner

Baltazar Castor
Sekretariatsfrivillig i Alternativet

Kære Charlotte

Tak for din mail.

Det vrimler i disse dage med forslag, der skal skabe balance i dansk økonomi. Offentlige ydelser skal barberes, skatten sænkes og pensionsalderen hæves. Det skaber usikkerhed. Helt forståeligt!

»Det forkerte i Dansk Arbejdsgiverforenings vifte er, at de vil nå målet ved at skære ned i folks ydelser. Dansk Folkeparti siger nej!

Vi foreslår, at rumænere, litauere og polakker fremover skal have stærkt begrænset adgang til det danske arbejdsmarked.
Faktisk er det kun de østeuropæere, der arbejder i brancher, hvor det ikke er muligt at skaffe dansk arbejdskraft, som må blive.

Danske virksomheders brug af østeuropæiske arbejdskraft er nemlig en stor del af årsagen til, at Danmark kommer til at lide af nærmest kroniske underskud i flere årtier efter 2020

I modsætning til blandt andre Det Konservative Folkeparti afviser vi blankt at skære i de sociale ydelser, som Dansk Arbejdsgiverforening (DA) har forslået i Berlingske.

DAs samlede 28 forslag er »dybt usympatiske« og vi mener i stedet, at nøglen til at løse en af »de største udfordringer i dansk økonomi« ligger i at få flere danskere ud på arbejdsmarkedet.
»Vi er simpelthen nødt til at få flere danskere væk fra overførselssystemet og gøre dem til skattebetalende borgere. Problemet er, at de job, som danskere på offentlig forsørgelse typisk vil kunne komme ud i i begyndelsen, er besat af østeuropæisk arbejdskraft.

Vi mener naturligvis dem der kan og vil have et arbejde – men hvor man er i en umulig konkurrence med eksempelvis østeuropæere. Mange unge, ældre og folk der har været ledige i længere perioder har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet igen. Og det er ganske enkelt ikke rimeligt.

Tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering viser, at antallet af østarbejdere i 2014 steg med ti procent, så det kom op på 90.875 og dermed satte ny rekord.
»Det er et billede på, at det hele tiden bliver sværere for danskere på offentlig forsørgelse at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Det kan ikke nytte noget, at job i primært servicebranchen, i gartnerier eller frugtplantager bliver taget af en 29-årig polak, fordi hvorfor skulle arbejdsgiverne ikke ansætte ham, hvis han er dygtig og energisk?«

Kristian Thulesen Dahl afviser ligeledes, et forslag fra Det Radikale Venstre om at hæve pensionsalderen med yderligere et år til 68 år fra 2025.

Jeg vedlægger en artikel som vores ordfører MF Bent Bøgsted har skrevet.

Førtidspensioner: Aftalen duer ikke
Nordjyske Stiftstidende | 24.04.2015 | Side 21 | 318 ord | Artikel-id: e4febc43 | PDF
Original artikel af Bent Bøgested MF (DF), arbejdsmarkedsordfører Skævevej 90, 9352 Dybvad

FØRTIDSPENSION: Med aftalen om ny førtidspension/ fleksjob, der blev aftalt mellem Socialdemokratiet, Radikale, Venstre, Konservative, Socialistisk Folkeparti og Liberal Alliance, lagde regeringen op til, at der skulle være tale om store forbedringer i bestræbelserne på at hjælpe syge ud på arbejdsmarkedet.
Resultatet blev et rent spareforslag.

Meningen var ellers, at såkaldt oplagte tilfælde skulle tilkendes førtidspension.
Men hvornår er der tale om et oplagt tilfælde? Det er der stort set ingen, der kan forklare. Folk slæbes igennem et ressourceforløb, der egentlig var udmærkede, for at finde ud af hvor stor arbejdsevne, man havde. Resultatet er bare, at total uklarhed om, hvornår det er tet oplagt tilfælde og dermed ret til førtidspension.

Syge mennesker slæbes i arbejdsprøvning med sygeseng og vendelagen, for at finde bare 40 minutters arbejdsevne og dermed et fleksjob på måske 40 minutter om ugen delt i to perioder, men hvor de skal bruge to-tre timer for at komme hen til arbejdspladsen. Og så skal de begynde med at hvile.
Speciallægeerklæringer bliver tilsidesat af sagsbehandlerne i kommunerne, der jo er blevet pålagt at så få som muligt skal have førtidspension.

Det betyder, at mange hænger fast i ressourceforløb, fordi kommunerne kæmper for at finde en minimal arbejdsevne, og det forværrer ofte situationen hos den enkelte sygdomsramte.
Som jeg ser det, skal der være klare retningslinjer, når der er tale om hvornår der man har et oplagt tilfælde.

Og desuden bør fleksjob ikke være under 4-5 timer om ugen. Desuden skal kommunerne tage landets førende speciallægers udsagn for gode varer, ellers er der jo ingen grund til at sende folk til speciallæger.
Det er ikke i orden at regeringen tænker mere på besparelser end at hjælpe folk på en god og effektiv måde.
Dansk Folkeparti valgte at stå uden for aftalen netop på grund af, at det viste sig at være et spareforslag, frem for en reel hjælp til at få folk tilbage på arbejdsmarkedet.

Med venlige hilsner

Anne Funk
Sekretær for
Kristian Thulesen Dahl

Kære Charlotte,

Mange tak for din personlige henvendelse.

I 2012 blev der lavet en reform af førtidspensionen, som Liberal Alliance støttede op om, hvilket vi stadig gør. Reformen indebar, at man i dag kun udbetaler førtidspension til de mest syge. Er det helt åbentlyst, at en person aldrig vil kunne varetage et job igen, skal personen have tildelt førtidspension. Derimod skal sårbare og udsatte i fremtiden have helhedsorienteret indsats i ressourceforløb, der tager udgangspunkt i den enkeltes muligheder og behov.

Derudover indebar reformen også fleksjob, hvor der nu tildeles størst tilskud til fleksjobbere med mindst arbejdsevne. Det giver større incitament for dem som kan arbejde mest, og samtidig hjælper det dem som ikke kan arbejde så meget. På den måde bliver fleksjobordningen målrettet, så også personer med en meget begrænset arbejdsevne fremover reelt kan få glæde af ordningen.

Med ønsket om et godt folketingsvalg.


Med venlig hilsen

Thomas R. Kjær
Frivillig
Liberal Alliance

Kære Charlotte
Tak for din henvendelse til Venstres formand Lars Løkke Rasmussen.
Lars Løkke Rasmussen er travlt optaget af valgkampen i disse dage og har derfor ikke mulighed for at besvare din mail personligt. Han har i stedet bedt mig om at svare på din mail på vegne af Venstre. Jeg skal naturligvis sørge for, at Lars Løkke Rasmussen modtager en kopi af din henvendelse.

Først og fremmest er jeg ked af at om din situation. Det er dog dejligt at høre, at du gerne vil have et arbejde i det omfang det kan lade sig gøre. Det har jeg stor respekt for. Dernæst er jeg helt enig med dig i, at det at være på arbejdsmarkedet stimulerer en både socialt, intellektuelt og økonomisk.

Fleksjobreformen handlede hovedsagligt om, at færre kommer på varig offentlig forsørgelse og flere kommer tættere på det ordinære arbejsmarked. Derfor var der brug for at gøre en indsats for at få udsatte ind på arbejdsmarkedet. Der var reformen god, for den bidrager til, at specielt unge ikke ender på varig offentlig forsørgelse.

I Venstre er vi af den klare overbevisning, at alle har brug for at være en del af et fællesskab, uanset om man har mistet en del af sin arbejdsevne eller ej. Er man en del af en arbejdsplads, er man også en del af et fællesskab. En mere fleksibel fleksjobordning skabte bedre muligheder. Før skulle man kunne arbejde 12 timer om ugen for at kunne få fleksjob, men nu går vi helt ned til, at man kun skal arbejde to timer. Det giver mulighed for, at de udsatte og svage, som i udgangspunktet ikke har en stor arbejdsevne, kan blive en del af arbejdsmarkedet, da det lige netop, som du selv er inde på, stimulerer den enkelte på mange forskellige måder.

Når det er sagt, så vil jeg gerne understrege, at Venstre mener, vi har et medansvar for de mennesker i vort samfund, der ikke kan klare sig selv, og vi har pligt til at yde ordentlig hjælp. Medansvaret for de svageste skal kendetegnes ved, at vi skal yde hjælpen i respekt for det enkelte menneskes integritet, men også at hjælpen skal være udformet sådan, at modtageren har et personligt ansvar for og tilskyndelse til selv at bringe sig ud af den sociale situation. Dem, som ikke kan forsørge sig selv gennem arbejde, skal sikres en rimelig levefod. Den sociale indsats skal navnlig komme særligt udsatte grupper til gode.

Venstre bakker fortsat op om fleksjobreformen, men vi er selvfølgelig altid villige til at se på uhensigtsmæssigheder, reformen måtte være skyld i. Selvom Venstre var med til at lave reformen, så betyder det ikke, at den er hugget i granit. Derfor fik vi også indarbejdet evaluering af reformen i selve aftaleteksten.

Du skal have tak for dine input, som er taget med i det videre politiske arbejde. Jeg håber, at du ved valget d. 18. juni vil stemme på Venstre

Jeg ønsker dig al det bedste fremover.

Med venlig hilsen,

William Hjorth

Kære Charlotte Olsen

Tak for din henvendelse og din personlige fortælling.

Du har været rigtigt meget igennem, og jeg beundrer virkelig dit gå-på-mod og din lyst til at komme tilbage til arbejdsmarkedet. Jeg forstår godt, at du gerne vil være en del af arbejdsmarkedet igen. For et arbejde giver adgang til mange gode ting; Noget at stå op til om morgenen, gode kollegaer og nye muligheder i livet.

I Radikale Venstre vil vi gerne have flere i arbejde. Også selvom det ikke er på “almindelige” løn- og arbejdsvilkår. Vi mener det er afgørende, at vi har et rummeligt arbejdsmarked, hvor der er plads til, at så mange som muligt kan bidrage med så meget som muligt. Samtidig mener vi, det er helt afgørende, at vi gør det muligt for mennesker, som ikke kan arbejde – fx fordi de er syge eller nedslidte – at leve et værdigt og anstændigt liv.

Jeg håber, du har forståelse for, at jeg desværre ikke kan gå ind i din konkrete sag. Men jeg håber, at jeg har givet dig et indtryk, hvad det er for et samfund, vi kæmper for.

Og så håber jeg naturligvis, at du vil overveje at stemme på os i morgen.

Skulle du have yderligere spørgsmål eller kommentarer, er du meget velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen

Jakob Møller F. Christensen
Politisk konsulent, Radikale Venstre

Kære Charlotte

Tak for din mail til Socialdemokraterne og Helle Thorning-Schmidt. Helle har desværre ikke mulighed for at svare personligt på alle henvendelser rettet til hende i løbet i valgkampen, men hun sætter stor pris på alle input og kommentarer.

Din historie gør indtryk, og jeg har det største sympati for din situation og den tragiske hændelse, som har ændret dit liv.

Tanken bag den reform vi gennemførte var, at alle mennesker kan og bør bidrage. Alle mennesker har en lyst til at bidrage og udføre et arbejde. Det vidner din henvendelse også om. Før reformen var alt for mange mennesker overladt og parkeret på offentlige ydelser, og samfundet opgav dem. Det er ikke det vi ønsker.

Vi mener, at fleksjobordningen er en god ordning, som sikrer, at mennesker, der mister deres arbejdsevne enten midlertidigt eller for altid, stadig inkluderes i fællesskabet. Derfor har vi fokuseret på at skabe flere fleksjob. Vi har åbnet ordningen op, så selv mennesker med en begrænset arbejdsevne får mulighed for at komme i fleksjob.

Regeringen har gennemført en succesfuld ”minifleksjob-ordning”, hvor vi støttede virksomheder, der tog en fleksjobber, som maksimalt kunne arbejde 10 timer om ugen, og belønnede dem med 25.000 kr. efter et halvt år. Det har Venstre været stærkt negativ overfor. Det til trods for, at omkring 6.000 mennesker var kommet i minifleksjob i starten af marts 2014. Og at langt de fleste af virksomhederne fastholder deres minifleksjobber, selv efter de har fået udbetalt deres bonus.

Den nye fleksjobordning indebærer også, at det ikke længere er de højest lønnede fleksjobbere, der får de største tilskud, men omvendt. Fremover bliver de største tilskud målrettet personer med de laveste lønninger og den mindste arbejdsevne. På den måde kan det bedre betale sig for virksomheder at ansætte personer i fleksjob, selvom de kun kan arbejde få timer om ugen

Men vi er meget bevidste om, at ordningen ikke skal stresse syge mennesker unødigt. Det er en problematik vi er opmærksomme på, og der kan være uhensigtsmæssigheder i den måde reformen er administreret på i kommunerne.

Lad mig også slutte med at understrege, at socialdemokraterne ikke vil forringe offentlige ydelser, ligesom vi fortsætter med at investerer i vores velfærd. Vi står over for et valg 18. juni, og her er der partier der omfavner forslag om at forringe offentlige ydelser, der er partier som vil indføre offentlige nulvækst, som kun kan gå ud over velfærden.

Jeg takker endnu engang for din henvendelse, det gør indtryk, og jeg ønsker dig held og lykke i din kamp.

Med venlig hilsen
Peter
Socialdemokraternes Valgsekretariat

Kære Charlotte Olsen

Tak for din mail.

Det er ulykkeligt at få sine drømme knust og få sit liv totalt ændret fra den ene dag til den anden. Her burde samfundet træde til og kompensere socialt og økonomisk for de skader, der er sket.
Men i disse år oplever vi desværre, at der sker det modsatte for de mennesker, der kommer ud for alvorlig sygdom og ulykke.

Enhedslisten var og er skarp modstander af de store forringelser, der er gennemført med førtidspensions- og fleksjobreformen.

De gamle ordninger med fleksjob og førtidspension var gode ordninger. Vi ser gerne, at de bliver genindført samtidig med, at der stilles lovkrav om bedre sagsbehandling og kortere sagsbehandlingstider i kommunerne.

Enhedslisten og Dansk Folkeparti stemte som de eneste imod lovforslaget, Socialdemokraterne, SF, Radikale, Venstre, Konservative og Liberal Alliance stemte for. Du kan se Enhedslistens holdning til nedskæringerne på førtidspension og fleksjob i nedenstående link med betænkningen.

http://www.ft.dk/RIpdf/samling/20121/lovforslag/L53/20121_L53_betaenkning.pdf

Enhedslisten fortsætter kampen for anstændige vilkår for syge mennesker med nedsat eller ingen arbejdsevne. Senest var vi initiativtager til en offentlig høring den 15, april 2015 på Christiansborg om ressourceforløb i praksis. En af deltagerne i høringen havde ventet forgæves i flere år på at få bevilget førtidspension. Hun havde absolut ingen arbejdsevne, og hun døde kort tid efter høringen.

Vi ved, at der er tusinder og atter tusinder der er kommet i klemme i systemet. Vi nægter at tro på, at det ikke kan lade sig gøre at skabe anstændige vilkår for alvorligt syge mennesker. Disse mennesker har krav på en god og ordentlig sagsbehandling, en hurtig afklaring i deres sag og bevilling af enten fleksjob eller førtidspension, når det er de helbredsmæssige rigtige løsninger.

Når LO og FTF, alle de store fagforbund, Danske Handicaporganisationer, mange patientorganisationer og fleksjobforeningerne alle har vendt sig mod forringelserne og kritiseret dem skarpt, så burde det kunne lade sig gøre at rejse en folkelig stemning mod reformerne og få dem lavet om. Men det er desværre nok ikke noget der sker lige med det første. I Enhedslisten gør vi hvad vi kan for at presse på.

Det Enhedslisten kan og vil gøre er at forsøge at få lavet lovgivningen om. Det vil vi gøre ved at samle al den dokumentation vi kan få fat i om, hvor umenneskeligt og hårdt og urimeligt forringelserne af sygedagpenge, førtidspension og fleksjob rammer mennesker, der kommer ud for sygdom og ulykke. Her har vi i høj grad brug for hinanden.

Er det overhovedet er muligt for dig at gøre din uddannelse færdig? Hvis det kan lade sig gøre, vil du være en smule bedre stillet, når du får et fleksjob. Men desværre bliver fleksjobbet indtil videre på de stærkt forringede vilkår.

Har du fået erstatning fra Patientklagenævnet?

Med venlig hilsen
Åse Barfod
Enhedslistens Folketingssekretariat

Kære Charlotte

Tak for din mail til Pia Olsen Dyhr.

Pia har desværre ikke mulighed for selv at svare på alle mails henvendt til hende i løbet i valgkampen, men hun sætter stor pris på alle nye ideer og kommentarer.

Jeg har stor forståelse for din situation og for de konsekvenser, som det har haft for dig. I SF har vi i 2012 været med i reformen af førtidspension og fleksjob. Reformen har bl.a. gjort det muligt for personer med en meget begrænset arbejdsevne at få større glæde af ordningen, og vi har sikret, at de største tilskud ikke længere gives til de fleksjobansatte, der har de højeste lønninger, men derimod til de fleksjobansatte med de laveste lønninger og den mindste arbejdsevne.

I SF vil vi gerne have, at den enkeltes ressourcer bliver brugt så godt som muligt, fordi det skaber værdi både for den enkelte og for samfundet som helhed. Derfor vil det altid være en balancegang på den ene side at stille krav og på den anden side sørge for, at så få som muligt presses unødigt. Jeg håber derfor også, at det lykkedes for dig, at få en god løsning med eksempelvis et fleksjob.

Når det gælder fastholdelsesfleksjob mener vi, at der kan være behov for at lempe reglerne. Alle undersøgelser viser, at hvis man kommer i den uheldige situation, at man ikke længere kan klare sit job men har brug for nedsat arbejdstid, har man de bedste muligheder for dette på den arbejdsplads, hvor man i forvejen er ansat. Her har man som lønmodtager en goodwill hos arbejderen, der kender f. eks. ens engagement, produktivitet, fleksibilitet og samarbejdsevner. Derfor mener SF, at der skal ses nærmere på det store fald i fastholdelsesfleksjobbene – herunder om der er behov for at ændre i kravet om de 12 måneders forudgående ansættelse uden offentligt tilskud.

God vind fremover.

Med venlig hilsen

Kåre Enevoldsen
Rådgiver

Hvor er handicappolitiken?

Spastikerforeningen har taget et kig på partiernes hjemmesider for at se, hvor højt handicappolitik bliver prioriteret.

Bliv klogere på de enkelte partiers handicappolitik

Set på Facebook

Jeg ved endnu ikke, hvor mit kryds sættes på torsdag – men jeg ved med sikkerhed, hvor det ihvertfald ikke skal sættes. Når man som jeg sidder i kørestol med muskelsvind og har bevilget handicaphjælpere i døgnets 24 timer, er en sund og fornuftig handicappolitik naturligvis også en afgørende faktor, når krydset skal sættes. Adskillige kandidattests har peget mig i retning af Radikale Venstre, så jeg skrev til dem og bad om lidt konkret, da netop handicappolitik ikke fremgik af deres hjemmeside. De har nu sendt mig deres senest reviderede handicappolitik – den er fra 2008. Pinligt.

Posted by Preben Steen Nielsen on Monday, 15 June 2015

 

Tweets fra Hjerneskadeforeningen og valgkampen

Fra hjerneskadet.dk

#fv15