Pårørende på spring

Dansk Selskab for Patientsikkerhed og Trygfonden har udarbejdet undersøgelsen Pårørende på spring.

I undersøgelsen er set nærmere på oplevelsen som pårørende, rollen som pårørende og holdninger til pårørenderollen samt udarbejdet forslag til forbedringer.

Der er gennemført cirka 400 telefoninterview med personer som er pårørende til en person som inden for det seneste år har været indlagt på hospitalet.

 

Læs artiklen Læs rapporten Pårørende på spring