Hvad er cerebral aqueduct?

En smal kanal, der tillader strømningen af rygmarvsvæske i midthjernen. Et eksempel på en sådan kanal er aqueduct of Sylvius, der forbinder tredje og fjerde ventrikel.

cerebral-aqueduct (Leksikon)