Hvad er amblyopia?

Også  kendt som “dovent øje”. Det er en synslidelse, der er karaktiseret ved dårligt eller uklart syn for et øje, der ellers er fysisk normalt. Lidelsen forårsages af ringe eller ingen overførsel af synsindtryk til hjernen gennem en vedvarende periode med dysfunktion eller under tidlig barndom. Amblyopia rammer normalt kun det ene øje, men det er muligt at begge øjne rammes. Skelen er den mest fremtrædende årsag til udvikling af amblyopia.

Amblyopia (dovent øje - Leksikon)