Dagligdag

ADL – Activities for Daily Living

ADL står for Activities of Daily LivingPå dansk oversættes ADL både som Almindelig daglig livsførelse og Aktiviteter i dagliglivet. ADL dækker både over træning og vurdering af færdigheder.

 

ADL-træning

ADL-træning foregår typisk sammen med en ergoterapeut. Det vil sige at den hjerneskaderamte med støtte fra ergoterapeuten træner alle de færdigheder der er nødvendige for at den ramte kan klare sig selvstændigt i hverdagen – i hjemmet, på arbejdet og i fritiden.

Det kan for eksempel være selv at:

  • gå i bad
  • gå på toilettet
  • barbere sig
  • børste tænder
  • klæde sig på
  • lave mad
  • spise
  • gøre rent
  • købe ind
  • vaske tøj

ADL-træning er dog også træning af:
– koncentration og opmærksomhed
– sociale færdigheder
– overblik og planlægning

Ergoterapeutens opgaver

En ergoterapeut træner ADL for at give den hjerneskaderamte anvendelige mestringsstrategier i forhold til de færdigheder der er nødvendige i hverdagen. Den overlevende har ofte mistet færdigheder som ikke kan trænes op til det tidligere niveau, men strategierne kan hjælpe personen til at løse den samme opgave på en anden måde.

Også de sociale færdigheder trænes med henblik på at den hjerneskaderamte skal kunne få gode oplevelser i samspillet med andre og derigennem øge sit selvværd.

ADL-vurderinger

ADL-vurderinger anvendes især af ergoterapeuter til at vurdere den hjerneskadedes funktionsniveau (kognitivt, socialt og psykisk).

Vurderinger af den ramtes niveau er nødvendige for at terapeuterne kan planlægge, udføre og evaluere på de individuelt tilpassede træningsforløb.

Sammen med vurderingen af funktionsniveauet vil ergoterapeuten typisk også vurdere behov for eksempelvis hjælpemidler, boligændringer og hjælp i hjemmet.

PADL og IADL

PADL og IADL er variationer af ADL. P står for personlig og I for instrumentalForkortelsen PADL anvendes ved vurdering af de nødvendige personlige gøremål (eksempelvis den personlige hygiejne), mens forkortelsen IADL anvendes ved vurdering af de praktiske gøremål (eksempelvis huslige opgaver).

Link til viden

Sundhedsguiden.dk om ergoterapi