Nyt læringsværktøj skal hjælpe afatikere

Donation fra TrygFonden

Troels Myram, Dansksimulatoren Aps, har modtaget 1.990.400 kr. fra TrygFonden. Med donationen kan arbejdet med at videreudvikle det it-baserede læringsværktøj KomSim (KommunikationsSimulatoren) færdiggøres. KomSim er en digital platform, som skal hjælpe mennesker, der har fået en skade i hjernen, med at genoptræne de sproglige kompetencer. Hvert år rammes cirka 20.000 mennesker af en hjerneblødning eller blodprop i hjernen. Heraf mister godt 3.000 evnen til at kommunikere i større eller mindre grad og får diagnosen afatiker. Erfaringer viser, at en tidlig og intensiv indsats er afgørende for, i hvilken grad den enkelte kan nå tilbage til sit tidligere normalniveau.

Dette projekt vil give afatikeren mulighed for at træne ubegrænset. Med KomSim kan afatikeren træne hvor som helst og når som helst på egen hånd, når tid, lyst og lejlighed passer til det. Den enkelte afatiker skal følge et træningsprogram tilrettelagt af en talepædagog (logopæd), og da afatikerens arbejde gemmes på en central server, kan logopæden følge med i, hvordan det går og eventuelt justere øvelserne efter behov. Projektet omfatter desuden test af KomSim i et antal reelle rehabiliteringsforløb, så værktøjet kan målrettes afatikerne bedst muligt. Er resultaterne tilfredsstillende, er målet at udbrede løsningen til hele landet.

Projektet gennemføres i et samarbejde mellem Dansksimulatoren Aps, Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi under Region Syddanmark, Videncenter for Integration under Vejle Kommune samt forskningsmiljøet omkring logopædi ved Syddansk Universitet. KomSim er resultatet af godt 13 års indsats med udvikling af digitale værktøjer til sproglig læring og startede som et forskningsprojekt på Syddansk Universitet.

Det er TrygFondens regionale råd i Region Syddanmark, der har støttet projektet som led i TrygFondens samlede arbejde for at øge livskvaliteten og forbedre hverdagslivet for mennesker med kronisk sygdom.