Efterlysning: Forældre til børn med teleprobe

Kun cirka 30 børn i Danmark har på nuværende tidspunkt en teleprobe. Rigshospitalets neurokirurgiske klinik søger forældrene til disse børn med henblik på at gennemføre en spørgeskemaundersøgelse.