Støt borgerforslag om at afskaffe gensidig forsørgerpligt

Hjerneskadeforeningen støtter et aktuelt borgerforslag om at fjerne gensidig forsøgerpligt som er lovgivning fra en tid hvor verden var en anden.

Hjerneskadeforeningens socialrådgivere er ofte i kontakt med hjerneskaderamte familier som er hårdt ramt af denne lov. Blandt findes par som bliver skilt, og familier som brydes op. Det er en hjertesag for os at hjælpe familier hvor et medlem rammes af en hjerneskade, til at blive sammen på trods af den nye situation. Derfor støtter vi borgerforslaget om afskaffelse af den gensidige forsørgerpligt for alle. Der indsamles i øjeblikket underskrifter til borgerforslaget på Folketingets hjemmeside borgerforslag.dk.

Loven om gensidig forsørgerpligt blev skabt helt tilbage i 1926, altså i en anden tid med andre familie- og arbejdsstrukturer. Sidste år blev gensidig forsørgerpligt afskaffet for samlevende kontanthjælpsmodtagere. Det betyder at den altså stadig gælder alle ægtefolk samt samlevende førtids- og folkepensionister. På EkstraBladets hjemmeside kan du læse om sygeplejersken Christina som fortæller om hvorfor den gensidige forsørgerpligt betyder at det ikke kan betale sig for hende at tage mere arbejde og gå op på fuld tid. Der findes desuden flere Facebookgrupper hvor loven diskuteres.

Sådan fungerer borgerforslag

Et borgerforslag kan komme til afstemning i Folketinget hvis forslaget bliver støttet af 50.000 borgere. Folketinget kan enten vedtage eller afvise forslaget.

Sådan gør du hvis du vil støtte borgerforslaget

Gå til borgerforslaget om at fjerne gensidig forsørgerpligt. 
Klik på STØT, og log ind med dit NemID.
Du skal bruge NemID for at underskrive og derved støtte borgerforslaget. 
Ønsker du ikke dette, kan du downloade en blanket som du skal underskrive og sende ind til Folketinget.