Nordjyske kommuner ønsker ikke at forlænge samarbejdet med Taleinstituttet i Aalborg

Opsigelsen af samarbejdet mellem de nordjyske kommuner og Taleinstituttet Aalborg forringer rehabiliteringsmulighederne for nordjyske borgere. Særligt børn,  unge og de allersvageste borgere, der har brug for højt specialiseret genoptræning, bliver taberne i den beslutning der er truffet af Kommune Kontakt Rådet (KKR) og de nordjyske kommuner.

Det har fået Direktør i Hjerneskadeforeningen, Morten Lorenzen, til tasterne. Hvor han på vegne af Hjerneskadeforeningen kommer med en opsang og bekymringsskrivelse til de involverede parter, og opfordrer til en genovervejelse af beslutningen.

Læs brevet herunder:

Til politiske medlemmer af KKR Nordjylland samt 

Kommunalbestyrelserne i Region Nordjylland. 

Høje Taastrup, den 13. februar 2019 

Vedr.: Fremtiden for Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland 

I forlængelse af beslutningen i KKR Nordljylland om, at opsige den fælles finansiering af Taleinstituttet og Hjerneskadecenteret Nordjylland, skal vi på det kraftigste opfordre til at beslutningen genovervejes. 

Konsekvensen af opsigelsen vil højst sandsynlig medføre, at Taleinstituttet og Hjerneskadecenteret Nordjylland ikke kan opretholde sine høje nationale standarder på området og som konsekvens heraf ikke kan levere de specialiserede ydelser som en række borgere med bl.a erhvervet hjerneskade har brug for. 

I pressen har vi kunne se og læse, at opsigelsen af samarbejdet er begrundet i, at kommunerne ønsker at etablere egne ydelser på området, hvilket vi er noget bekymret over, af følgende grunde: 

– De specialiserede ydelser som Taleinstitutet og Hjerneskadecenter Nordjylland ydes netop af specialister som via uddannelse, et fagligt højt niveau og passende volume af patienter kan opretholde specialiseringsgrad og kvalitativ niveau. 

– Befolkningsgrundlaget i de nordjyske kommuner er meget varieret, men ingen af kommunerne har nok borgere til at man kan etablere og opretholde et videns- og kompetenceniveau der kan matche miljøet på Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland. 

– Med en lille volumen og et ønske om at tilbyde ydelserne lokalt i den enkelte kommune, vil berørte borgere IKKE kunne få en tilfredsstillende ydelse, med store konsekvenser til følge. 

– For børn og unge vil beslutningen få helt katastrofale konsekvenser, da kommunerne i Nordjylland, på årsbasis kun i meget få tilfælde vil få børn og unge med komplekse behov. Børn og unge med erhvervet hjerneskader har særlige behov, som kræver specialistbehandling. 

Rehabilitering på borgere med erhvervet hjerneskade virker. Det er der rigelig evidens for. Borgere bliver mere selvhjulpne, får større livskvalitet og i de rigtig gode tilfælde kommer borgerne også tilbage til arbejdsmarkedet. Men for at rehabilitering skal virke, for borgere med komplekse behov, skal indsatsen være intens, rettidig og udføres af specialister på området. Det er der ingen der betvivler, måske lige bortset fra de ansvarlige politikere i KKR Nordjylland. 

Vi kan forstå, at enkelte borgmestre har udtalt, at man fortsat gerne vil bruge Taleinstituttet og Hjerneskadecenteret til ”de svære sager”. Men udfordringen med det udsagn er, at såfremt der ikke er fælles opbakning til finansieringen vil der ske en hurtig afspecialisering i Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland, og dermed vil der ikke være nogen at gå til, med ”de svære sager”. 

Hvis ikke borgerne i Nordjylland skal stilles væsentligt dårligere end andre borgere i landet, så bliver I nød til at omgøre beslutningen. Da I hjemtog opgaven fra Region Nordjylland i 2014 var det med en klar indstilling til, at det både kunne og skulle kommunerne støtte op om. Nu vælger I at droppe opgaven og lade børn, unge og voksne med komplekse udfordringer i stikken. Det er ikke fair eller rimeligt. 

På snarlige og aftalte møder med Danske Regioner, Socialministeren og Sundhedsministeren vil vi tage sagen op, for en central drøftelse af måden kommunerne i Nordjylland behandler en udsat gruppe af borgere. 

Venlig hilsen 

Morten Lorenzen, 

Direktør