Vi søger forældre til børn med en teleprobe

Vi ønsker at undersøge hvordan det er at være barn og have en teleprobe og at være forældre til et barn med en teleprobe.

Vi kender teleprobens tekniske fordele og ulemper, men vi ved ikke om eller hvordan en teleprobe påvirker et barns hverdag. Og det vil vi meget gerne vide mere om, så vi kan give en bedre behandling. Det er ikke et krav at teleproben stadig fungerer, men du skal stadig have den siddende.

Vi håber at projektet vil være brugbart for både forældre til børn med hydrocephalus og læger der behandler børn med hydrocephalus.

Projektdeltagelse kræver at du (far eller mor) svarer på et spørgeskema. Hvis dit barn er fyldt 4 år, skal barnet også svare på et spørgeskema. Du vil få spørgeskemaet (eventuelt skemaerne) tilsendt, og der vil være vedlagt returporto. Vi har desværre ikke mulighed for at betale for deltagelse i projektet, men vi håber at du og dit barn vil afsætte lidt tid til at deltage.

Hvis du (og dit barn) har lyst til at deltage bedes du skrive til Sarah på sarah.skovlunde.hornshoej.pedersen.01@regionh.dk inden d. 16/12/2019.

Med venlig hilsen
Marianne Juhler og Sarah Hornshøj Pedersen