Vidensbasen for hjerneskade

Center for Hjerneskade har i samarbejde med Københavns Kommune udviklet en vidensbase for hjerneskade hvor fagpersoner kan hente hjælp, inspiration og vejledning til arbejdet med mennesker med hjerneskade.

I vidensbasen er samlet en række forskellige borgersituationer som beskrives og kommenteres med input dels til den konkrete hjerneskade, dels til rehabiliteringsindsatsen. Videoforedrag af de faglige eksperter fra Center for Hjerneskade giver et godt indblik i de mange mulige følger efter en hjerneskade – og efter hvert foredrag er mulighed for at teste sin viden om emnet.

Videoforedrag, Vidensbasen for hjerneskade

Borgersituationer, Vidensbasen for hjerneskade

Vidensbasen er skabt til fagpersoner, men kan sagtens benyttes af andre som har lyst til eller behov for at vide mere om hjernen og hjerneskader og få viden om rehabiliteringsforløbet og inspiration til at komme godt igennem det.

Gå til Vidensbasen for hjerneskade