Mød Hjerneskadeforeningen på årets folkemøde

Igen i år kan du møde Hjerneskadeforeningen på folkemødet. Kom og vær med når vi holder debat, åbent møde og galleri. Herunder har vi lavet en oversigt over de skemalagte aktiviteter. Derudover er vi til stede det meste af tiden, så kom blot og find os. Vores materialer (og vi) er på henholdsvis PFA’s (Ydermolen) og Bruger-Hjælper Foreningens stand (Kæmpestranden). Vi glæder os til at snakke med dig.

Debat: Hverdag i egen bolig

Tid og sted
Torsdag den 16. juni klokken 15.00-15.45 på Bruger-Hjælper Foreningens stand på Ydre Del af kæmpestranden, J54.

Beskrivelse
Mennesker med hjerneskade mangler egnede boliger, og boligselskaber mangler hjerneskadede for at opfylde en række sociale krav. Mens de venter på hinanden, optager mange hjerneskadede pladser i dyr døgnpleje, hvor de ville have bedre af at komme videre hjem. Vi har erfaringen med at støtte dem, så overgangen kan foregå smidigt, og har derfor udviklet et nyt koncept, som skaber et samarbejde på tværs af aktørerne fra kommune, boligselskab og sundhedsvæsen. Det er ikke altid let – og det kan være vi også fortæller lidt om det.

Panel
Morten Lorenzen, direktør for Hjerneskadeforeningen
Villy Sørensen, Boligselskabet 3B
Troels Bjerregaard, Centerchef for Københavns Kommunes center for erhvervet hjerneskade

Debat: Hvad er fremtiden når hjernen ikke fungerer

Tid og sted
Torsdag den 16. juni klokken 19.00-20.00 i PFA’s telt på Ydermolen, G1.

Beskrivelse
Omverdenen forventer en fungerende hjerne. En adfærd, vi kan forudse. Mentale kompetencer på toppen. Men nogle mennesker fødes med anderledes hjerner, og nogle hjerner går i stykker. Hvilke udsigter har man, når hjernen ikke fungerer, som den skal? Og hvilke udsigter har de pårørende.

Panel
Heidi Thamestrup, landsformand for Landsforeningen Autisme
Morten Lorenzen, direktør for Hjerneskadeforeningen
Jacob Sølvhøj, handicappolitisk ordfører for Enhedslisten
Knud Aarup, formand for Socialpolitisk Forening og tidl. Direktør i Socialstyrelsen
Kræn Blume Jensen, forskningschef for socialpolitik og velfærd i SFI

Åbent møde: Tilbage i jobbet – men hvordan?

Tid og sted
Fredag den 17. juni klokken 13.00-13.45 på Bruger-Hjælper Foreningens stand på Ydre Del af kæmpestranden, J54.

Beskrivelse
Motivationen for et job er tårnhøj, men arbejdsgiverne vil ikke have dem. Politikere, forskere og organisationer har talt om det rummelige arbejdsmarked i årtier, men faktum er, at uforholdsmæssigt mange borgere med handicap eller funktionsnedsættelser fortsat er arbejdsløse. Det er på tide at vi får løst denne knude. Lad os tage en diskussion om, hvordan vi får arbejdsgiverne til at fokusere på kompetencer, og politikerne til at sikre muligheder gennem lovgivning.

Debat: Går en hjerneskade væk bare fordi man bliver 18 år?

Tid og sted
Lørdag den 18. juni klokken 12.30-13.30 hos De private sociale tilbud, Kæmpestranden, J20

Beskrivelse
Det kan få alvorlige konsekvenser for de unge, deres pårørende og i sidste ende samfundet. For hjerneskaden er der stadig. Den forsvinder ikke bare fordi man fylder 18 år. Mange års arbejde kan derfor nemt være spildt, når tilværelsen begynder at skride for den unge. Der er brug for langt bedre fokus i overgangen fra barn til ung når det gælder unge med hjerneskade. Hvordan får unge en god og tryg overgang fra barn til voksen.

Panel
Marianne Verdel, cand.psych
Vibeke Monnich, leder Ll. Nørremark
Sytter Kristensen, LEV
Kræn Blume Jensen, SFI

Galleri: Socialrådgivning i nye rammer

Tid og sted
Lørdag den 18. juni klokken 16.15-16.35 på Bruger-Hjælper Foreningens stand på Ydre Del af kæmpestranden, J54.

Beskrivelse
En hjerneskade rammer hele familien, og hele familien har brug for hjælp. En af de helt store udfordringer er at navigere i systemet og få overblik over tilbud og muligheder. Kom og oplev socialrådgivning i nye rammer.

Debat: Frivillighed i forandring

Tid og sted
Søndag den 19. juni klokken 9.30-10.15 i PFA’s telt på Ydermolen, G1.

Beskrivelse
Grænserne mellem at give og modtage hjælp rykker sig, når det er borgeren med handicap, der yder den frivillige indsats. Gevinsterne er unikke: Borgeren får mulighed for at redefinere sig selv, og civilsamfundet styrkes af ny kvalitet og nye indsigter. Alligevel er personer med handicap i dag stærkt underrepræsenteret i det frivillige arbejde, og der er barrierer for frivillighed på særlige vilkår. Tænketanken Nye Alliancer vil vende udviklingen med en ny strategi for at styrke inklusion og medborgerskab for mennesker med handicap. I Hjerneskadeforeningen vokser den frivillige hjælp ud af online fællesskaber. Hos Bruger – Hjælper Formidlingen bliver brugere til hjælpere i en peer-to-peer mentorordning og i SIND er et psykisk handicap ingen hindring for at sidde i hovedbestyrelsen.

Panel
Mogens Skov Mogensen, Frivilligrådet
Kristian Bennedsen, næstformand, Sind
Vibeke Rieneck, BHF
Susan Søgaard, Hjerneskadeforeningen