Invitation til konference om hjerneskaderehabilitering: sammenhæng og kvalitet for borgere med hjerneskade

Sundhedsstyrelsen, Socialstyrelsen, Danske Regioner, KL, Hjernesagen og Hjerneskadeforeningen inviterer til en konference den 27. november 2015 om rehabilitering for personer med hjerneskade.

Nu kan du tilmelde dig konference om hjerneskaderehabilitering.
Tilmelding: http://www.kongreskompagniet.dk/deltagertilmelding
Program og info: Konference om hjerneskaderehabilitering

Det centrale tema for konferencen er, hvordan vi støtter den fremtidige kvalitet og sammenhæng i rehabiliteringsindsatsen til og med borgere med erhvervet hjerneskade.

En række nationale initiativer, fx forløbsprogrammer og visitationsretningslinjer har gennem de sidste år været målrettet børn, unge og voksne med erhvervet hjerneskade. De er udarbejdet med intentionen at forbedre indsatsen. Samtidig har tiltagene medført en række ændringer i samarbejdet mellem sygehus og kommune, samt i kommunens interne samarbejde.

Konferencen giver en status over den hidtidige indsats og drøfter visioner og pejlemærkerne for indsatsen fremover.

På konferencen stiller oplægsholderne blandt andet skarpt på?

  • Hvordan indgår borgerne og deres pårørende i tilrettelæggelsen af indsatsen?
  • Hvad betyder de nye bestemmelser på genoptrænings- og rehabiliteringsområdet for sammenhæng i indsatsen for borgerne?
  • Erfaringer fra arbejdet med at implementere de nye specialiseringsniveauer, så det skaber kvalitet og sammenhæng for borgerne?
  • Hvordan understøtter vi, at børn, unge og voksne får den relevante udredning gennem hele forløbet og at de rette tværfaglige kompetencer er til stede på sygehuse, i almen praksis og i kommunen?
  • Hvordan monitorere så det kan bruges?

Konferencen indeholder oplæg fra nationale og internationale eksperter i aktiv dialog med deltagerne samt sessioner, hvor vi går i dybden med enkelte indsatsområder.

Konferencen henvender sig til regionale og kommunale ledere og fagprofessionelle. Samtidig er politikere, borgere og pårørende til personer med hjerneskade og andre med interesse for hjerneskaderehabilitering velkommen.

Programmet opdateres den 1. oktober 2015. Her vil oplægsholdere på sessionerne fremgå.

Praktiske oplysninger
Fredag den 27. november 2015, klokken 9.30 – 16.00
Comwell Conference Center Copenhagen, Center Boulevard 5, 2300 København S.
Pris: 1800 kroner (eksl. moms)