BREV
11. september 2017

Fælles brev til sundhedsordførerne

Regionshospitalet Hammel Neurocenter skal skære i sengepladserne. Hjerneskadeforeningen er sammen med flere andre organisationer bekymrede for konsekvensen af de varslede besparelser. Derfor har Hjerneskadeforeningen, Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter i dag sendt dette brev til samtlige sundhedsordførere.

Kære sundhedsordfører

Vi skriver til dig, fordi vi er meget bekymrede over de massive besparelser, som Region Midtjylland er i gang med at gennemføre på det højtspecialiserede neurorehabiliteringshospital Hammel Neurocenter. Det er det hospital med landsfunktion, hvor patienter med alvorlige hjerneskader primært fra hele Jylland og Fyn bliver sendt hen for at blive genoptrænet af et højtspecialiseret personale.

På grund af færre henviste patienter fra Region Nordjylland og Region Syddanmark skal der nu spares 25 millioner kroner, og dermed nedlægges otte højtspecialiserede sengepladser. Det svarer til 25 procent af det samlede antal sengepladser.

Konsekvenserne er til at tage at føle på:

For det første frygter vi, at der er patienter i Region Nordjylland og Region Syddanmark, som tidligere ville være blevet henvist til Hammel Neurocenter, men som de to regioner i dag beholder i egen region til genoptræning for at spare penge. Det skaber en ulighed i adgangen til den højtspecialiserede behandling, afhængig af hvilken region man bor i, og det fører til, at patienter ikke får det højtspecialiserede tilbud, som de har behov for.

Det betyder, at der er borgere med en hjerneskade, som ikke opnår det funktionsniveau og hverdagsliv, som vedkommende kunne have fået med den højtspecialiserede behandling i Hammel.

For det andet frygter vi, at beslutningen om at nedlægge 25 procent af sengepladserne vil få store negative konsekvenser for genoptræningen af hjerneskadede i Danmark. Der vil være et stort videnstab, når mange højtspecialiserede medarbejdere afskediges, og det vil blive sværere at opretholde et højtspecialiseret og tværfagligt forskningsmiljø til gavn for patienterne.

Vi håber, at du som dit partis sundhedsordfører vil kigge på sagen.

Vi står naturligvis gerne til rådighed for yderligere dialog og oplysninger.

Med venlig hilsen

Tina Lambrecht
Formand, Danske Fysioterapeuter

Tina Nør Langager
Formand, Ergoterapeutforeningen

Morten Lorenzen
Direktør, Hjerneskadeforeningen

RETTELSE (12. september 2017)
I brevet har vi skrevet at de otte sengepladser som skal spares væk, udgør 25% af det samlede antal sengepladser. Det er imidlertid en fejl. Det korrekte er 14%. Vi har i dag sendt rettelsen til alle sundhedsordførerne.

Sidst opdateret 12. september 2017