NÅR HJERNEN FORVIRRES, BLIVER DEN TRÆT

Af Morten Lorenzen, Direktør i Hjerneskadeforeningen

Vi kender alle til træthed, der til tider kan overmande os i sådan en grad at vi ikke kan fungere normalt. Hjerneskadede oplever ofte hjernetræthed, og nu har den seneste forskning inden for området vist, at der er en klar sammenhæng imellem hjerneskader og hjernetræthed.

I slutningen af marts afholdt Region Hovedstadens Børne og Ungecenter for Rehabilitering en yderst spændende og velbesøgt temadag om emnet Hjernetræthed. Med deltagelse af svenske forskere fra Universitet i Gøteborg blev emnet belyst med den seneste forskning inden for området – og spændende resultater blev fremvist og diskuteret.

Mulige årsager til Hjernetræthed

Forskerne har længe været klar over, at en skadet hjerne kompenserer når den skal løse en opgave, som den før skaden kunne klare inden for et specifikt område. Efter en skade, så anvender hjernen et langt større område, for at klare samme opgave.

Den svenske læge og professor Lars Rönnbäck har ydermere påvist, at hjernen udvikler sig via en form for knopskydning efter en hjerneskade og det bevirker at hjernen arbejder i ”overdrive” og meget hurtigt bliver forvirret og træt. Hjernetræthed er en konsekvens af hjernens måde at arbejde på efter en hjerneskade.

Hjerneskadetræthed forsvinder – for de fleste

Når man som hjerneskadet oplever koncentrationsbesvær, søvnmangel, depression, apati og hukommelsesproblemer og mange andre kognitive udfordringer, kan det ikke undre at hjernen bliver træt. Hjernen arbejder på højtryk og forsøger at kompensere for de eller det område i hjernen, der er skadet.

Hjernetræthed opstår forskelligt hos ramte patienter. For nogen er den en umiddelbar oplevelse efter hjerneskaden, for andre kommer den først senere i forløbet. Men kun meget få med en hjerneskade undgår hjernetræthed.

Forskningen på Universitet i Gøteborg har vist, at op til 80% af borgere med hjerneskader og hjernetræthed kommer sig over hjernetrætheden efter nogle måneder. Der forskes intenst i, hvorfor ikke alle kommer sig henover tid og nogle ender med kronisk hjernetræthed.

Hjernetræthed – kan det behandles?

Man har endnu ikke fundet den endelige behandlingsform for hjernetræthed, men man har fundet frem til at man kan give patienter med hjernetræthed større livskvalitet ved hjælp af meditationsbegrebet mindfulness.

Forskerne har også forsøgt sig med ADHD-lignende medicinering, som har vist positive resultater, men langtidsvirkningerne er endnu uklare.

Der er fortsat brug for intensiv forskning inden for behandling af hjernetræthed, og det arbejde udføres af professor Lars Rönnbäck og Neuropsykolog Birgitta Johansson fra Gøteborg Universitet.

Klik og læs mere om temadagen på denne side, hvor der også er links til gode sider om hjerneskadetræthed-

UDTRÆTNING

Hos hjerneskadede borgere er udtrætning en hyppig problemstilling. Fænomenet betegnes ofte som ”hjerneskadetræthed” og kan, når den er mest udtalt, resultere i at den hjerneskaderamte allerede efter få timer føler sig drænet for energi.

Fra Håndbog i Neuropædagogik

 

Link til viden

Inspiration - Tørstig efter viden

Hjerneskadetræthed

Mere viden om at leve med trætheden i hverdagen.

Hjerneskadebloggen

Hjerneskadebloggen

Læs om alle sider af livet med en hjerneskade.

Støt Hjerneskadeforeningens arbejde med at formidle livet med en hjerneskade

Støt foreningen

Hjerneskadeforeningen har brug for dig.