Motiv: FYRs logo - et sort og orange fyrtårn og teksten: FYR - forum for yngre ramte

Temaweekenderne 2019

– for Forum for Yngre Ramte

I løbet af 2019 afholdes 3 temaweekender for Forum for Yngre Ramte. Temaweekenderne er støttet af puljemidler fra Danske Handicaporganisationer, og ansøgt af tre af Hjerneskadeforeningens lokalafdelinger.

Temaindholdet på weekenderne er politisk, med oplæg fra politikere, der har tilknytning eller viden indenfor senhjerneskadeområdet. Oplægget danner grundlag for workshops og gruppearbejde, hvor deltagerne diskuterer hvordan vi som senhjerneskaderamte kan bidrage både lokalt og på landsplan i forhold til synlighed og oplysning om senhjerneskader. Herunder kan bl.a frivillighed i bestyrelser og lokalafdelinger være en af måderne, hvorpå man som person kan deltage. Man kan også bidrage ved, eksempelvis, at skrive indlæg til debatten i aviser eller på de sociale medier. Mulighederne er mange, og weekenderne har bragt mange gode forslag med sig i forhold til både at styrke synligheden lokalt og på landsplan. Særligt har der været fokus på, at hjælpe flere medlemmer til at tro på egne evner, til at påvirke og bidrage med egen indsats, selv ved de mindste gøremål. Med devisen om, at alle kan bidrage med noget.

Udover det politiske indhold har temaweekenderne budt på fysisk aktivitetet i skikkelse af Ballroom fitnessdans, hvor en instruktør har introduceret deltagerne til en danseaktivitet, hvor alle uanset handicap, kan deltage. Det har været til stor morskab, hyggeligt selskab og inspiration for deltagerne, at opleve fysisk aktivitet på en anderledes måde.

Måske er du interesseret i …

Kærlighed symboliseret af et hjerte af sten på en strand

Medlemstilbud

Her finder du info om telefonrådgivningen, foreningens netværksgrupper og lokalafdelingerne

Læs mere >

Forum for Yngre Ramte, FYR. Motiv: En gruppe bare fødder i en cirkel på grønt græs

Forum for yngre ramte

Forum for Yngre Ramte er et netværk for personer i den erhvervsaktive alder (30-65 år) der er blevet ramt af en erhvervet hjerneskade.

Læs mere >

Hovedtropperne. Motiv: Ung kvinde kigger eftertænktsomt op mod en blå himmel

Hovedtropperne

Hovedtropperne er Hjerneskadeforeningens landsdækkende netværk for unge med erhvervet hjerneskade.

Læs mere >

Unge Hjerner

Unge Hjerner er en netværksgruppe for unge med erhvervet hjerneskade. Gruppen mødes i København.

Læs mere >

FOSS. Motiv: En ældre mand skubber en ældre glad kvinde som sidder på en gynge

FOSS – seniornetværk

Forum for Senhjerneskadede Seniorer (FOSS) er et netværk for ramte som snart passerer eller har passeret den erhvervsaktive alder.

Læs mere >

Rådgivning – Motiv: Baghovedet er mørkhåret, korthåret kvinde som taler i telefon

Rådgivning

Her finder du kontaktinfo til vores socialrådgivere, rådgivningens åbningstider og generel vejledning i forhold til relevant lovgivning.

Læs mere >