map
nj oej mj sj foe ss kbh ms ns

Lokalafdelingerne

I Hjerneskadeforeningen har vi i dag 28 lokalafdelinger fordelt over hele landet. Vores lokalafdelinger drives af omkring 250 engagerede frivillige der hver især gør et stort arbejde for at skabe bedre vilkår for de mange mennesker der lever med en hjerneskade tæt inde på livet. Som medlem af foreningen kan du benytte de mange lokaltilbud om foredrag, cafemøder, fælles motion, udflugter og meget mere.

De frivillige i lokalafdelingerne er med til at sikre foreningens landsdækkende arbejde med oplysning, forebyggelse og støtte – både ved at arbejde lokalpolitisk med at tage vigtige emner op til debat i deres område og ved at lave lokale arrangementer og netværkstilbud. De enkelte afdelinger bestemmer selv hvilke aktiviteter og arrangementer de vil tilbyde medlemmerne lokalt, så længe disse ligger inden for Hjerneskadeforeningens rammer.

Lokalafdelingerne har indflydelse på Hjerneskadeforeningens arbejde, idet afdelingerne er en del af den demokratiske proces, ligesom lokalafdelingernes bestyrelser indgår i Hjerneskadeforeningens repræsentantskab.

Vi vil gerne høre fra dig hvis du sidder med ideer til lokale aktiviteter eller måske til selv at starte en ny lokalafdeling. Kontakt din nærmeste afdeling eller ring til Hjerneskadeforeningen på telefon 4343 2433, hverdage mellem klokken 09.00 og 12.00.

Lokalindstik (fra medlemsbladet)

Lokalafdelingernes aktiviteter 02 – 2016
Lokalafdelingernes aktiviteter 01 – 2016