SCHOLARSTIPENDIER TIL UDDELING

INDEN FOR HJERNESKADE OG HJERNESKADEREHABILITERING

Hjerneskadeforeningen opslår hermed 4 scholarstipendier af 25.000 DKK til specialestuderende, som i deres specialer ønsker at beskæftige sig med en problemstilling inden for områderne hjerneskade og hjerneskaderehabilitering.

Specialet skal være empirisk og omhandle et valgfrit emne inden for fase III og/eller IV (livet med en hjerneskade efter sygehusudskrivelse).

Specialeprojektet skal have et psykosocialt og/eller samfundsøkonomisk sigte og kan formuleres som for eksempel en kortlægning og/eller sammenligning af patientforløb i henholdsvis kommunalt regi (kommunal genoptræning og rehabilitering) vs. specialiseret centerregi.

YDERLIGERE INFORMATION

Kontakt lektor Hana Malá Rytter for yderligere information og eventuel. drøftelse af emner og vinkling.
Hana Malá Rytter er formand for det rådgivende ekspertpanel i Hjerneskadeforeningen og træffes på Institut for Psykologi, Københavns Universitet eller på mail hana.mala@psy.ku.dk).

ANSØGNING

Ansøger skal sende

  • et motiveret brev på max 2 A4 sider
  • en projektbeskrivelse (inkl. tidsplan) på max 3 A4 sider
  • sit CV

Skal projektet gennemføres på en institution (eksempevis behandlingsinstitution eller kommune), skal ansøgningen også indeholde en skriftlig accept herfra. Ansøgningen skal sendes til Hana Malá Rytter (hana.mala@psy.ku.dk) senest den 1. oktober 2014. Ansøger får svar senest den 1.11.2014. Specialet skal igangsættes senest den 1.2.2015.

DEADLINE FOR ANSØGNING: 1. OKTOBER 2014