PRESSEMEDDELELSE

Morten Lorenzen ny direktør i Hjerneskadeforeningen

Morten Lorenzen overtager posten som direktør for Hjerneskadeforeningen, efter foreningens direktør gennem 12 år, Svend-Erik Andreasen, har valgt at gå på pension.

Hjerneskadeforeningens nye direktør, Morten Lorenzen, træder ind i en forening i rivende udvikling. I 2014 slog foreningen for alvor hul på sin udviklingsstrategi og gav sin visuelle identitet et kæmpe løft, udvidede og styrkede rådgivningstilbuddene til hjerneskadede og deres pårørende samt relancerede hjerneskadeportalen hjerneskadet.dk. Som følge af aktiviteterne er medlemstallet i kraftig stigning.

”Vores ambitioner for Hjerneskadeforeningen er skyhøje, og i den forbindelse er det med særlig stor glæde, at vi kan byde Morten Lorenzen velkommen om bord. Morten bringer stærke analytiske kompetencer med sig og er særdeles dygtig inden for forretningsudvikling og fundraising. Kompetencer, der nærmest er en livsnødvendighed for en forening som vores og for det vigtige arbejde, som vi hver dag udfører for at sikre de bedste vilkår for hjerneskaderamte familier i Danmark. I bestyrelsen er vi overbeviste om, at Morten er den rette mand til at sikre den fortsatte udvikling og opfyldelse af vores visioner,” siger Hjerneskadeforeningens landsformand Niels-Anton Svendsen.

Morten Lorenzen har drevet konsulentvirksomhed siden 1999. Senest kommer Morten fra Kræftens Bekæmpelse, hvor han har arbejdet med fundraising og forretningsudvikling. I årene 2006-2010 var Morten Lorenzen Kongelig Dansk Yachtklubs administrerende direktør. Morten Lorenzen har sine rødder i it-branchen, hvor han i en periode på 15 år har arbejdet i flere internationale softwarevirksomheder. Desuden har Morten Lorenzen suppleret sine kvalifikationer med flere lederuddannelser.

Morten Lorenzen er kendt som en engageret samfundsborger. Han glæder sig derfor til at kunne arbejde aktivt for den udsatte gruppe af mennesker med erhvervet hjerneskade.

”Jeg har altid haft en social kant. Et udtalt ønske om, at de svageste skal hjælpes, og en klar holdning til, at uretfærdighed og urimelighed skal ordnes. Som borger i Danmark har vi rettigheder og pligter. En af de rettigheder er, at samfundet hjælper de svageste. ”

Den nye direktør tager hul på opgaven ved at besøge og gå i dialog med foreningens mange aktive frivillige i lokalafdelingerne.

”En forening som Hjerneskadeforeningen skal måles på fire bundlinjer, den økonomiske, den kommunikative, den politiske og ikke mindst vores evne til at gøre en forskel for vores medlemmer lokalt. I den kommende tid vil jeg rejse landet tyndt for at møde vores lokalafdelinger og danne mig et klart overblik over, hvor gode vi er derude, og hvordan vi kan gøre det bedre. Samtidig går jeg øjeblikkeligt i gang med at sikre en bredere fundering af foreningens økonomi. En sund økonomi er forudsætningen for, at vi kan have et højt aktivitetsniveau og sikre det vigtige arbejde. Jeg går ind i jobbet med en tillid til, at vi med hårdt arbejde, sammenhold og de rigtige beslutninger kan skabe endnu bedre forhold for danskere med senhjerneskader, fordi liv der reddes, skal også leves. Foreningens fine slogan udtrykker det hele med så få ord,” siger ny direktør Morten Lorenzen.

Morten Lorenzen er 55 år og fra Hellebæk ved Helsingør, hvor han deltager aktivt i foreningslivet. Morten Lorenzen tiltrådte som direktør i Hjerneskadeforeningen den 1. januar 2015.

For yderligere info, foto eller materialer, kontakt Morten Lorenzen på 2026 0138 eller morten@hjerneskadeforeningen.dk.