PRESSEMEDDELELSE
14. september 2017

Hjerneforeninger lægger sig sammen

De to hjerneforeninger Hjerneskadeforeningen og Hydrocephalusforeningen har besluttet at forene kræfterne fremover. “Det eneste rigtige skridt at tage”, siger henholdsvis næstformand i Hydrocephalusforeningen, Lea Lykkegaard og direktør i Hjerneskadeforeningen, Morten Lorenzen.

I Danmark findes adskillige patientforeninger, som har sygdomme og skader i hjernen som sit særlige område. To af dem har taget initiativ til en sammenlægning – fordi det er den rigtige vej at gå.

Det er det eneste rigtige skridt at tage. Vi har i længere tid haft et tæt samarbejde og har erfaret, at der er mange sammenfald i vores arbejde, og at vores medlemmer stort set kæmper med de samme problemstillinger. Men vi er mange organisationer på hjerneområdet, og vi kan komme til spænde ben for hinanden. Derfor har vi besluttet at gå all-in i det her. Vi tror på, at det er sådan vi bedst varetager vores medlemmers interesse og giver støtte til flest muligt, som har behov for det, siger Lea Lykkegaard

 

Liv, der reddes, skal også leves
De to foreninger er helt enige om at fortsætte sammen under navnet Hjerneskadeforeningen.

Vi har det sådan, at vi skal bruge de ressourcer, vi har, på vores medlemmer. Det vil sige, at vi skal hjælpe og støtte medlemmerne, oplyse befolkningen om livet med en hjerneskade og påvirke politikerne til at sikre bedre vilkår. Ingen af os har ønsket at tage ressourcer fra de opgaver for at lave nyt logo og brevpapir. Vi vil jo det samme, nemlig at sikre, at de liv, der bliver reddet, også kan leves, siger Morten Lorenzen.

 

Sammenlægningen betyder organisatorisk, at Hydrocephalusforeningen frivilligt nedlægger sig selv, og medlemmer overgår til Hjerneskadeforeningen. Det har begge bestyrelser nikket ja til uden lang betænkningstid. For de hydrocephalusramte betyder det blandt andet, at de omgående får adgang til hjælp fra Hjerneskadeforeningens socialrådgivere og de mange aktiviteter, som foregår rundt om i landet.

 

Hydrofamilien består

En vigtig opgave i forbindelse med sammenlægningen har været at sikre at det stærke sociale netværk, som hydrocephalus-medlemmerne har i dag, bliver bevaret. Netværket fortsætter under navnet #hydrofamilie, som bliver en landsdækkende gren af Hjerneskadeforeningen på linje med blandt andet dens ungdomsgren Hovedtropperne.

Foreningerne håber med sammenlægningen at kunne inspirere flere foreninger med fælles interesser til at søge mod og styrke hinanden.

Det vil være dejligt, hvis vi på sigt kan være med til at samle flere hjerneforeninger, enten ved sammenlægninger eller meget nære samarbejder, så vi kan stå endnu stærkere, siger Morten Lorenzen

 

Sidst opdateret 14. september 2017