Hård kritik af Københavns Kommune

Københavns Kommunes indsats i rehabiliteringen af hjerneskadede kritiseres i et debatindlæg af Henrik Appel, Socialdemokratiets ordfører for Sundhedsområdet. Læs debatindlægget herunder.

 

Debatindlæg af Socialdemokraterne i Borgerrepræsentationen i Købehavn, ordfører for sundhedsområdet Henrik Appel.

København lever ikke op til en tilstrækkelig behandling for de mennesker, der rammes af hjerneskade. Socialdemokraterne sætter derfor tryk på for at få én samlet indgang til genoptræning, så København kan blive blandt de førende med tidlig og korrekt indsats. Jo hurtigere man kommer i gang med den rigtige træning, jo større sandsynlighed er der nemlig for at opretholde sit tidligere liv som et aktivt menneske.

Vi skal have styr på den kommunale indsats, når et menneske med hjerneskade bliver udskrevet fra hospitalet. Det kan vi ved at samle vores indsatser ét sted. Alle faglige kræfter skal styrkes og samarbejde om at få det enkelte menneske videre i det rigtige genoptræningsforløb hurtigst muligt.

Det er horribelt, at København ikke leverer en optimal behandling, for det skader uendeligt meget – både menneskeligt og samfundsmæssigt, hvis mennesket med hjerneskade ikke kan komme tilbage til sin vante dagligdag med uddannelse, job, familie og venner.

(Fra Magasinet Pleje, 23. februar 2015 – Læs debatindlæg)