Godt nyt for BPA-brugere

Mennesker med handicap der har fået bevilget borgerstyret personlig assistance (BPA) af deres kommuner, kan ikke uden videre få deres personlige hjælpeordning forringet hvis hjælpebehovet ikke har ændret sig. Det skriver Dansk Handicap Forbund i en pressemeddelse

Dansk Handicap Forbund har hjulpet et medlem, hvis kommune i betydelig grad ville forringe medlemmets BPA-ordning. En ordning, som er helt afgørende for borgerens mulighed for at leve et værdigt liv. Ankestyrelsen som slog fast at kommunen meget tydeligt skal kunne begrunde hvis de mener at borgeren pludselig har et mindre behov for at have personlig hjælper.

Afgørelsen blev kort omtalt i det seneste nummer af Handicap-nyt som er forbundets medlemsblad og medførte, at folketingsmedlem Karina Adsbøl (DF) bad socialminister Manu Sareen (R) om at uddybe den retstilstand, som ligger bag afgørelsen.

Præcisering fra socialminister Manu Sareen
Socialministeren er nu kommet med en præcisering, som slår to vigtige principper fast:
1) Der er et særligt skærpet begrundelseskrav ved frakendelse af en løbende ydelse.
2) Man ikke kan udmåle hjælp på en BPA-ordning ved hjælp af hjemmeplejereglernes ’minutursmetode’.

Spinkle begrundelser duer ikke længere. Det glæder landsformand Susanne Olsen: ”Jeg er glad for denne præcisering, som kan sætte en begrænsning i de mange tilfælde hvor kommunerne på et meget spinkelt grundlag forsøger at reducere i eller helt frakende borgernes BPA-ordninger. Men præciseringen kan også få betydning i andre tilfælde, hvor kommunerne forsøger at reducere i den hjælp som borgerne allerede er bevilget”.

Læs her socialminister Manu Sareens præcisering

Pressemeddelse udsendt af Dansk Handicap Forbund 7. august 2014