Genstart på livet

Jeg fik en god start, kom på højskole og er nu begyndt på en uddannelse. Det er som at komme i gang med livet igen. Familie og venner er vigtige i processen, men det vigtigste er, at man selv tror på, at man kan det hele.”

 

Af Mette Pamperin Rasmussen

Rasmus er 19 år. For 2 ½ år siden fik han en hjerneskade i et trafikuheld. Føreren af bilen, der påkørte ham, var spirituspåvirket.

”Jeg har mistet noget af synet, fået talevanskeligheder og problemer med korttidshukommelsen. Efter ulykken gik det lige så stille op for mig, at jeg var kommet meget til skade og har fået varige mén,” fortæller Rasmus, der i dag er begyndt på uddannelsen som anlægsgartner.

Hvert år kommer ca. 18.000 mennesker i Danmark ud for en hjerneskade. Uanset om man selv er udsat eller er pårørende, er det en omvæltning, som kræver store menneskelige ressourcer.

 

 

19 midtjyske kommuner står sammen om senhjerneskade

Det handler om på alle måder at hjælpe borgeren med hurtigst muligt at få arbejds-, fritids- og familieliv og sociale relationer til at fungere. Med et fælles uddannelsesprogram i kommunerne og samarbejde om specialiserede sager med blandt andet Hammel Neurocenter har vi taget et stort skridt sammen. Medarbejdere i kommunerne har fået ny viden, nye kompetencer, og nye samarbejder opstået på tværs”
Karin Holland, direktør for Velfærd og Sundhed, Horsens Kommune

 

I Region Midtjylland er de 19 kommuner er gået sammen om sikre, at borgere med en erhvervet hjerneskade hurtigst muligt kan vende tilbage til et godt og selvstændigt liv.

350 sagsbehandlere, jobkonsulenter, pædagoger ergo- og fysioterapeuter og social- og sundhedsassistenter fra de 19 kommuner har fået efteruddannelse inden for senhjerneskadeområdet på enten diplom- eller akademiniveau.

”De 19 kommuner i Region Midt er nået utrolig langt med at skabe et solidt grundlag for neurorehabilitering. Der er skabt et banebrydende samarbejde mellem os og kommunerne, som skaber sammenhæng for den enkelte borger og løfter indsatsen på senhjerneskadeområdet markant,” siger ledende terapeut ved Hammel Neurocenter, Lis Kleinstrup.

Uddannelserne er designet i et samarbejde mellem kommunerne, University College Lillebælt og Social- og sundhedsskolen Fredericial-Vejle-Horsens. Projektet er støttet af en pulje i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse med 3 mio. kr.

Under titlen ’Genstart’ er der udarbejdet brochurer og en hjemmeside i hver enkelt kommune, hvor borgere og pårørende kan få hjælp.