Få overblik

Vi må indrømme at her er noget vi ikke har nået at få sat op endnu – men på disse sider vil du kunne få et generelt (ikke lokalt) overblik over relevante tilbud og muligheder, såsom:

  • Dine muligheder for rådgivning og viden, herunder relevante patientforeninger og andre organisationer.
  • Sociale netværk online – som altså er uafhængige af tid og sted så du kan deltage uanset hvor du bor.
  • Relevant lovgivning på området.
  • De forskellige muligheder for rehabilitering og genoptræning.

Hvad mangler du?

Skriv i kommentarfeltet hvad du synes er vigtigt at få med i en generel vejviser.